Komentarze

2019
Michał Stanek - Prezes Zarządu
17.09.2019
Atak na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej dobitnie przypomina o geopolitycznych czynnikach ryzyka, o których inwestorzy zdążyli już trochę odpocząć. Związany z tym wydarzeniem potężny skok notowań surowca jest natomiast dodatkowym czynnikiem ryzyka, który wcześniej nie był brany pod uwagę. Jeśli perturbacje z dostawami ropy potrwałyby dłużej, a jej ceny utrzymywałyby się na wysokim poziomie, z pewnością wpłynęłoby to negatywnie na i tak i już słabnącą...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
13.09.2019
Europejskiemu Bankowi Centralnemu udało się to, czego nie może osiągnąć amerykańska rezerwa federalna. Mimo wyraźnego złagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro, osłabieniu uległo nie euro, lecz dolar. Ta nieco dziwna reakcja rynku walutowego to efekt niewielkiego rozczarowania skalą działań EBC. Część uczestników rynku liczyła na mocniejszą obniżkę stopy depozytowej i wyższą kwotę skupu aktywów. Dodatkowo sytuację należy rozpatrywać „w pakiecie”, czyli łącznie z działaniami Fed. Można...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
10.09.2019
Po osiągnięciu pod koniec lokalnych dołków, indeksy warszawskiego parkietu śmielej idą w górę. W przypadku wskaźnika średnich spółek jest to ruch nieco spokojniejszy, za to konsekwentny. WIG20 okazuje się bardziej podatny na wahania nastrojów, ale też skory do dynamicznego odrabiania strat i zaległości względem otoczenia. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dwukrotnie byliśmy świadkami skoków indeksu największych firm o ponad 3 proc. i o prawie 2,5 proc....
Michał Stanek - Prezes Zarządu
05.09.2019
Tendencja umacniania się dolara, trwająca niemal od początku roku, jest jednym z czynników wywierających negatywną presję na wiele segmentów rynku finansowego, w tym na giełdy krajów zaliczanych do emerging markets. Dość mocno z tego powodu oberwało się także warszawskiej giełdzie. Powodów siły dolara jest wiele, poczynając od statusu bezpiecznej przystani, przez relatywnie atrakcyjną rentowność obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, po bardzo dobrą na tle świata, kondycję amerykańskiej...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
03.09.2019
Publikacja wskaźników PMI za sierpień nie przyniosła przełomu, ale pokazuje że koniunktura w przemyśle pogarsza się z mniejszą dynamiką niż poprzednio, a w niektórych przypadkach zanotowano wręcz niewielką poprawę. W przypadku większości krajów przemysłowe PMI wciąż pozostają poniżej krytycznego poziomu 50 punktów, sygnalizując wyraźnie recesyjne nastroje. O optymizmie nie można więc mówić, ale warto zauważyć, że w większości przypadków wartość wskaźnika okazała się nieznacznie wyższa niż...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
27.08.2019
Twitterowa aktywność amerykańskiego prezydenta wciąż dostarcza silnych impulsów rynkom finansowym i powoduje silne wahania cen aktywów. Ostatnio mocno chwieje indeksami nowojorskiego parkietu, na którym zmienność uległa znaczącemu podwyższeniu. Choć poziom obaw i niepewności, dotyczących wojny handlowej i perspektyw globalnej gospodarki jest bardzo duży, to jednak spadkowa korekta na Wall Street przebiega dość spokojnie. S&P500 od szczytu z końca lipca zniżkuje o niecałe 5 proc., więc o...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
22.08.2019
Środowa publikacja zapisków z dyskusji na lipcowym posiedzeniu Fed potwierdziła to, co uczestnicy rynku usłyszeli w oficjalnym komunikacie, który powinien ostudzić rachuby na szybkie kolejne obniżki stóp procentowych. Większość członków komitetu otwartego rynku uważa, że na razie nie ma potrzeby radykalnego obniżania kosztów pieniądza, mimo że inwestorzy mają odmienne oczekiwania. Uczestnicy rynku liczą na kolejne cięcia stóp, co ma odzwierciedlenie w spadającej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych....
Michał Stanek - Prezes Zarządu
19.08.2019
Polityka pieniężna głównych banków centralnych od dłuższego już czasu koncentruje na sobie uwagę inwestorów, którzy poszukują w niej wskazówek i impulsów do działania. W najbliższych dniach pole do obserwacji znów się rozszerzy, za sprawą publikacji treści dyskusji, jaka toczyła się w trakcie lipcowych posiedzeń Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej rezerwy federalnej. Choć wydaje się, że EBC dość jasno określił kierunek swoich działań, to jednak wciąż nie...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
13.08.2019
Nie po raz pierwszy w ciągu ostatnich lat, mamy do czynienia z wyjątkowo dużym nagromadzeniem różnego rodzaju czynników ryzyka, zagrażających globalnej koniunkturze. Poza naturalnym, cyklicznym spowolnieniem, inwestorzy muszą zmagać się z obawami przed skutkami amerykańsko-chińskiej wojny handlowej i technologicznej, zbliżającym się kolejnym terminem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zapaścią niemieckiej gospodarki, kolejnym kryzysem politycznym we Włoszech, napięciem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie, protestami społecznymi w Hong...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
08.08.2019
Hossa na rynku obligacji skarbowych trwa już od ładnych kilku miesięcy, a konkretnie od listopada ubiegłego roku, czyli od momentu, gdy Jerome Powell zasygnalizował możliwość zastopowania cyklu zaostrzania polityki pieniężnej przez Fed. Ta dość zaskakująca zmiana nastawienia spowodowała silną reakcję inwestorów. W pierwszym momencie Wall Street wpadła w panikę, a S&P500 w ciągu niecałych dwóch miesięcy stracił ponad 16 proc., by później płynnie przejść do kontynuacji...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
06.08.2019
„Nieustraszona” Wall Street płynnie przeszła od kolejnych rekordów do tąpnięcia, które nosi wszelkie znamiona paniki. W końcu nie co dzień zdarza się, że indeksy największej światowej giełdy tracą po 3 proc. Ostatnio z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w grudniu ubiegłego roku. Dodatkowo o gwałtowności obecnej tendencji świadczy fakt, że niedźwiedziom wystarczyły tylko cztery sesje, by zepchnąć S&P500 w dół o prawie 6 proc., czyli niewiele...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
01.08.2019
Lipcowe posiedzenie Fed zakończyło się zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, czyli obniżeniem stóp procentowych o 0,25 punktu. Choć więc zaskoczenia nie było, to jednak mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznymi reakcjami na rynkach finansowych, charakterystycznymi raczej dla sytuacji, w której polityka pieniężna ulega zaostrzeniu, a nie złagodzeniu. Przede wszystkim bardzo wyraźnie umocnił się dolar. Jego indeks w relacji do głównych światowych walut wzrósł do poziomu najwyższego od...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
26.07.2019
Inwestorzy, którzy po cichu liczyli na obniżkę stóp procentowych w strefie euro już w lipcu, mogli poczuć się rozczarowani. EBC zapowiedział jedynie, że zrobi to, co do niego należy i poluzuje politykę pieniężną, ale raczej dopiero we wrześniu. Wszystko więc wskazuje na to, że tradycji stanie się zadość i EBC znów będzie krok za amerykańską rezerwą federalną, która za kilka dni stopy obniży. Inna rzecz, że...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
22.07.2019
Spośród wielu czynników, które mają wpływ na giełdową koniunkturę, jednym z ważniejszych, o ile per saldo nie najważniejszym, są wyniki finansowe spółek. Dość spektakularne potwierdzenie tej tezy mieliśmy okazję obserwować w miniony piątek, gdy raport finansowy za pierwsze półrocze opublikował PKN Orlen. Choć zysk netto spółki był nieco niższy niż rok wcześniej, to jednak znacznie przewyższył rynkowe oczekiwania. Dzięki temu kurs akcji Orlenu wzrósł aż o...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
19.07.2019
Ostatnie dni na warszawskim parkiecie, a szczególnie w segmencie największych spółek, zdecydowanie kontrastują z pełnią wakacyjnego sezonu. Dobrym tego przykładem jest przebieg handlu w trakcie czwartkowej sesji, ale także w poprzednich dniach. Czwartek WIG20 rozpoczął od sporego spadku i zejścia poniżej ważnej bariery 2300 punktów, a kończył zwyżką o solidne 0,6 proc. W sumie w ciągu dnia bykom udało się „wyciągnąć” indeks największych spółek o ponad...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
17.07.2019
Indeks dolara względem głównych światowych walut w miniony wtorek pokonał lokalny szczyt z grudnia ubiegłego roku i osiągnął poziom najwyższy od kwietnia 2017 r. Siła amerykańskiej waluty może dziwić, w związku z oczekiwaniem na pierwszą od dawna obniżkę stóp procentowych przez Fed i gołębim nastawieniem rezerwy federalnej na dalszą przyszłość. Ten fenomen można tłumaczyć na kilka sposobów. Po pierwsze, amerykańska gospodarka charakteryzuje się wciąż wysoką dynamiką...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
11.07.2019
Ostatnie wypowiedzi Jerome Powella nie wniosły wiele nowego w kwestii kierunku polityki pieniężnej, potwierdzając kurs na jej łagodzenie. Niemniej jednak reakcja rynków finansowych na te deklaracje była dość silna. Szef Fed dokonał jednej ważnej rzeczy, mianowicie obniżył poziom niepewności przed lipcowym posiedzeniem Fed. Większość uczestników rynku była pewna, że w lipcu stopy procentowe zostaną obniżone, a część z nich liczyła nawet na cięcie o 0,5 punktu...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
08.07.2019
Od końca grudnia ubiegłego roku mamy do czynienia z jednoczesnym wzrostem notowań na amerykańskim rynku akcji i obligacji skarbowych. W tym czasie S&P500 zyskał 27 proc., notując jeden z najlepszych rezultatów za ten okres w historii i to tuż po tąpnięciu ocierającym się o bessę, gdy indeks od października do grudnia 2018 r. zniżkował o prawie 20 proc. Powodem tych silnych wahań i radyklanego zwrotu kierunku...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
04.07.2019
Najnowsze informacje z gospodarki Stanów Zjednoczonych nie są zbyt optymistyczne. Chodzi zarówno o wskaźniki wyprzedzające, jak i „twarde” dane. Indeks PMI dla amerykańskiego przemysłu niebezpiecznie zbliżył się do krytycznego poziomu 50 punktów, a koniunktura w dominującym sektorze usług także wykazuje oznaki osłabienia. Deficyt handlu zagranicznego okazał się sporo wyższy od oczekiwanego poziomu, pokazując że polityka podwyższania ceł wcale nie jest panaceum na ten problem. Zamówienia amerykańskiego...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
01.07.2019
Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin postanowili na chwilę odłożyć wojenne topory i pozwolić negocjatorom na prowadzenie dalszych rozmów, dotyczących relacji obu mocarstw. Konkretów na razie niewiele, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno nie wiadomo było, czy do spotkania Trumpa z Xi Jinpingiem dojdzie, rynki finansowe mają prawo do radości. W poniedziałkowy poranek wskaźniki giełd w Chinach i Japonii zwyżkowały po ponad 2 proc., ale start...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
28.06.2019
Po silnych spadkach z pierwszej płowy maja, inwestorzy mieli prawo obawiać się kontynuacji niekorzystnej tendencji, tym bardziej że czerwiec zasłużenie nie cieszy się najlepszą sławą. W dodatku wciąż przybywało napięć i czynników ryzyka, zarówno po stronie geopolityki, jak gospodarki. Tymczasem rzeczywistość okazała się znacznie lepsza dla posiadaczy akcji, niż się spodziewano. Głównym powodem wyraźnej poprawy sytuacji na giełdach stały się zapowiedzi głównych banków centralnych, czyli EBC...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
24.06.2019
Każdy piątek trzeciego tygodnia miesiąca kończącego kwartał jest dniem specyficznym, choć nie każdy przynosi spektakularne wydarzenia, poza zdecydowanie zwiększonymi obrotami. Chodzi oczywiście o sesję, po której następuje rozliczenie instrumentów pochodnych, w tym tego najbardziej popularnego, czyli kontraktu terminowego na WIG20. Piątek 21 czerwca był o tyle nietypowy, że przyniósł nie tylko duży skok obrotów, ale także pokaźny, przekraczający 40 punktów „rozjazd” między wartością indeksu i opartego...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
19.06.2019
Wtorkowe deklaracje Mario Draghiego narobiły sporo zamieszania na rynkach finansowych. Gotowość do obniżenia stóp procentowych i ponownego uruchomienia programy skupu aktywów kontrastowały z wcześniejszą wstrzemięźliwością wypowiedzi, choć było wiadomo, ze EBC będzie musiał złagodzić swoje nastawienie w związku z osłabieniem gospodarki strefy euro. Zaskakująco mocna retoryka musiała spowodować silną reakcję. Rentowność niemieckich dziesięcioletnich obligacji skarbowych obniżyła się do najniższego w historii poziomu, przekraczając minus 0,3 proc....
Michał Stanek - Prezes Zarządu
17.06.2019
Amerykańska rezerwa federalna już kilka miesięcy temu jasno zadeklarowała zmianę swojego nastawienia w polityce pieniężnej na zdecydowanie łagodniejsze. Oznacza to, że można się spodziewać obniżek stóp procentowych oraz zakończenie procesu redukowania bilansu Fed, czyli ściągania pieniędzy z rynku. Już same zapowiedzi spowodowały mocny spadek rynkowej ceny pieniądza, liczonej jako rentowność obligacji skarbowych. W przypadku papierów dziesięcioletnich obniżyła się ona z ponad 3 do niewiele ponad 2...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
14.06.2019
Od dołka z 14 maja indeks naszych największych spółek wzrósł o ponad 6 proc., odrabiając tym samym niemal w całości straty poniesione w pierwszej połowie poprzedniego miesiąca. W światowym otoczeniu wciąż nie brakuje zagrożeń, więc kontynuacja wzrostowej tendencji nie jest przesądzona, ale odporność naszego parkietu na niekorzystne czynniki i dobre zachowanie w warunkach globalnej niechęci do ryzykownych aktywów jest warta zauważenia. Wyprzedaż na rynkach wschodzących trwała...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
11.06.2019
Ostatnie tygodnie i miesiące stały pod znakiem nasilających się obaw o perspektywy globalnej gospodarki, psujących nastroje na rynkach finansowych. Fakt, że polska gospodarka niewiele sobie robi ze światowego spowolnienia, niezbyt pomagał warszawskiemu parkietowi, choć na początek czerwca nie przynosi powodów do narzekań. Co innego jednak brak powodów do narzekań, czyli niemal 2 proc. wzrost WIG20 w pierwszych dniach miesiąca, a co innego powody na zadowolenia, a...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
05.06.2019
Wtorkowe wystąpienie szefa amerykańskiej rezerwy federalnej radykalnie poprawiło nastroje na rynkach finansowych i wpłynęło na zmianę wcześniejszych tendencji. Indeksy na Wall Street kończyły dzień zwyżkami przekraczającymi 2 proc., a więc największymi od stycznia. S&P500 wrócił powyżej poziomu 2800 punktów, sygnalizując możliwość zakończenia spadkowej korekty, trwającej od początku maja. Dolar który już nieco wcześniej zaczął tracić na wartości, jeszcze nieco osłabł. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych we...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
03.06.2019
Choć maj nie był pomyślny dla naszych inwestorów, to jednak pewnym pocieszeniem, a nawet dobrym prognostykiem jest fakt, że warszawskie indeksy zachowywały się lepiej niż wskaźniki na giełdach światowych. WIG20 zniżkował w maju o 4,1 proc., podczas gdy MSCI Emerging Markets stracił 7,3 proc, DAX spadł o 5 proc., a S&P500 o 6,6 proc. Co więcej, indeks naszych największych spółek w drugiej połowie maja zyskiwał na...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
29.05.2019
Na wtorek, 28 maja, przypadała data pierwszej rundy zmian w składzie indeksu MSCI Emerging Markets. Kolejne dostosowania mają mieć miejsce jeszcze w sierpniu i w listopadzie. W wyniku tych operacji udział polskich spółek w tym indeksie zmniejszyć się ma z 1,1 do 1,03 proc., robiąc miejsce akcjom chińskim, argentyńskim i walorom z Arabii Saudyjskiej. Ta niewielka zmiana procentowa, w liczbach bezwzględnych szacowana jest na 3-4 mld...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
22.05.2019
Umacniający się od końca lutego dolar wyraźnie niekorzystnie wpływa na sytuację na rynkach wschodzących. Indeks amerykańskiej waluty wzrósł w ciągu niespełna trzech miesięcy o 3,5 proc. i obecnie znajduje się blisko najwyższego w tym roku poziomu. W początkowej fazie tego ruchu rynki wschodzące radziły sobie jeszcze całkiem dobrze. Wówczas jeszcze działał optymizm po zmianie nastawienia Fed do swej polityki pieniężnej i przekonanie, że dolar w końcu...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
20.05.2019
Trwająca od początku kwietnia spadkowa korekta sprowadziła indeks średnich spółek lekko poniżej poziomu z początku roku, niwelując cały dorobek byków z trzech pierwszych miesięcy, który sięgał niemal 10 proc. Wskaźnik znajduje się w okolicach ważnego technicznego wsparcia i istnieje ryzyko dalszego spadku, nawet do dołków z października i listopada 2018 r., od których zaczęła się kilkumiesięczna fala wzrostowa. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy powinni skreślić...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
15.05.2019
W porównaniu do dość silnych spadków indeksów warszawskiego parkietu, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich tygodniach, uwagę zwraca odporność na przecenę w segmencie najmniejszych spółek. Najbardziej wrażliwy na zamiany w globalnym otoczeniu WIG20 traci od początku kwietnia ponad 10 proc., czyli więcej niż wskaźnik rynków wschodzących (spada o niespełna 8 proc.) i tylko nieznacznie mniej niż Shanghai Composite, indeks kraju najbardziej zagrożonego konsekwencjami wojny handlowej....
Michał Stanek - Prezes Zarządu
13.05.2019
Tradycyjnie już o tej porze roku inwestorzy mają dylemat, czy kierować się statystycznymi wskazaniami i sprzedawać akcje w maju, czy też się nimi nie przejmować. Obserwując sytuację na rynkach finansowych, wydaje się, że na sprzedawanie jest już za późno, choć oczywiście zależy to od indywidualnego punktu widzenia i oceny sytuacji oraz jej perspektyw. Z fundamentalnego punktu widzenia już z grubsza wiadomo, co nas czeka. Z jednej...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
09.05.2019
Od kilku dni sytuację na rynkach finansowych determinuje eskalacja konfliktu w negocjacjach amerykańsko-chińskich, dotyczących relacji między oby państwami. Reakcje na tę sytuację są bardzo nerwowe, ale na razie spadki notowań nie wykraczają poza ramy korekty. W najbliższych dniach, prawdopodobnie już w piątek, powinno dojść do choćby częściowych rozstrzygnięć. Brak porozumienia i wprowadzenie przez USA zapowiadanych restrykcji celnych oczywiście byłoby złą wiadomością i spowodowałoby pogłębienie przeceny. Każda...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
06.05.2019
Kolejna już wolta Donalda Trumpa, który z piątku na niedzielę radykalnie zmienił zdanie w kwestii postępów w rozmowach z Chinami i zagroził zaostrzeniem wojny celnej, podziałało na inwestorów jak kubeł zimnej wody. Przedłużanie i eskalacja konfliktu nie jest oczywiście dobrą wiadomością i może wpłynąć na powrót obaw o perspektywy globalnej gospodarki, które i tak nie są najlepsze. Jeśli ostatnie posunięcia amerykańskiego prezydenta nie są tylko taktyczną...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
26.04.2019
Powodem do narzekań i frustracji może być zachowanie warszawskich indeksów w ostatnich tygodniach, szczególnie gdy porównać to z bardzo dobrą koniunkturą na głównych giełdach światowych. Marnym pocieszeniem może być to, że wskaźnik rynków wschodzących także znalazł się w fazie spadkowej korekty, prawdopodobnie za sprawą umacniającego się dolara i przeciągających się negocjacji amerykańsko-chińskich. Sytuacja na GPW nie wygląda jednak tak źle, jeśli spojrzeć na nią z dłuższej...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
23.04.2019
Rozpoczęty na przełomie października i listopada ubiegłego roku rajd na rynku obligacji skarbowych trwa w najlepsze, odzwierciedlając obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce oraz woltę w polityce pieniężnej Fed, zmierzającą w kierunku łagodzenia warunków monetarnych. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych obniżyła się od tego czasu do końca marca z niemal 3,24 do 2,38 proc. Fakt, że kwiecień przynosi odreagowanie tego ruchu i wzrost rentowności w okolice...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
17.04.2019
Opublikowane w środę dane makroekonomiczne z Chin okazały się lepsze niż oczekiwano. Tempo wzrostu PKB, sięgające w pierwszym kwartale 6,4 proc. raczej nie zachwyca, ale obawiano się wyniku nawet nieco słabszego. Jest więc szansa, że spowolnienie nie będzie się mocniej pogłębiało. Wskazują na to także „szybsze” dane, publikowane w cyklu miesięcznym. W marcu zanotowano mocny, wynoszący 8,5 proc. wzrost produkcji przemysłowej, choć spodziewano się jej zwyżki...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
15.04.2019
Z kiepskimi prognozami dla globalnej gospodarki wszyscy już chyba zdążyli się oswoić. Są one znane już od dłuższego czasu, więc żadnego zaskoczenia w tej kwestii nie należy się spodziewać. Czynniki ryzyka także są dobrze rozpoznane, a więc i w znacznym stopniu zdyskontowane. Jeśli więc miałoby dojść do niespodzianek, to raczej pozytywnych. Podobnie jest z danymi makroekonomicznymi. W przypadku części gospodarek, szczególnie w niemieckiej, są one fatalne....
Michał Stanek - Prezes Zarządu
11.04.2019
Decyzja o przedłużeniu terminu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię nie została przyjęta na rynkach finansowych z zadowoleniem. Oznacza ona bowiem, że okres niepewności będzie trwał do 31 października, a tego inwestorzy bardzo nie lubią. Taka sytuacja jest jeszcze bardziej kłopotliwa dla przedsiębiorców, którzy wstrzymywać się muszą z ważnymi dla ich biznesów decyzjami. Negatywny wpływ tego stanu rzeczy na kondycję gospodarek w wielu krajach, głównie europejskich,...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
09.04.2019
Indeks najmniejszych spółek warszawskiego parkietu niezbyt dynamicznie, ale konsekwentnie pnie się w górę. W tym roku zyskuje już 15,5 proc., a od dołka z grudnia ubiegłego roku zwyżka przekracza 17 proc. Pozostaje więc tylko niewielki krok do przekroczenia umownej granicy hossy. Warto zwrócić uwagę, że tym co odróżnia sWIG80 od zachowania pozostałych głównych wskaźników, jest nie tyle skala zwyżki, ale przede wszystkim wspomniana konsekwencja i bardzo...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
05.04.2019
Bardzo dobrze dla posiadaczy akcji rozpoczął się kwiecień na warszawskim parkiecie. Indeks największych spółek w ciągu trzech pierwszych dni miesiąca poszedł w górę niemal 100 punktów, pokazując że na rynku jest spory potencjał do wzrostu. Nie zmienia tego faktu czwartkowa korekta, będąca wynikiem chęci realizacji szybkiego zysku przez część graczy. Można wymienić kilka powodów obserwowanej zwyżki. Z pewnością pomogła poprawa nastrojów na głównych światowych giełdach, w...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
02.04.2019
Pierwszy dzień miesiąca tradycyjnie przyniósł informacje dotyczące wskaźników PMI dla przemysłu w głównych światowych gospodarkach. Dane ze strefy euro sygnalizują dalsze pogarszanie się koniunktury, a w przypadku Niemiec są wręcz fatalne, najgorsze od prawie siedmiu lat. Perspektywy dla naszego kontynentu nadal są więc bardzo słabe, a swój udział w coraz bardziej pesymistycznym nastawieniu przedsiębiorców ma przedłużający się impas i niepewność, dotyczące wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
28.03.2019
Mocna przecena na giełdach sprzed kilku dni została powstrzymana, ale poważnie nadwerężyła wiarę w kontynuację tendencji wzrostowej. Poważne były też przesłanki stojące za tą przeceną. Po niemal 2 proc. tąpnięciu z poprzedniego piątku, S&P500 broni się przed zejściem poniżej 2800 punktów, a wynik tych zmagań nie jest przesądzony. Dość prawdopodobne wydaje się pogłębienie spadkowej korekty, jednak jej skala nie powinna być zbyt duża. Oznaki spowolnienia tempa...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
25.03.2019
Rynek obligacji skarbowych dawno już przestał być uznawany za nudny, a ostatnie dni i tygodnie pokazują, że i na nim mogą występować całkiem duże wahania oraz spora zmienność nastrojów. Końcówka minionego tygodnia stanowi doskonały przykład dynamiki cen papierów dłużnych. W ciągu zaledwie dwóch dni rentowność amerykańskich dziesięciolatek poszła w dół z ponad 2,6 do nieco ponad 2,4 proc., a w przypadku niemieckich „bundów” mieliśmy zjazd z...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
19.03.2019
Nastroje na rynkach finansowych przed zbliżającym się marcowym posiedzeniem Fed są bardzo dobre. Indeksy na Wall Street kontynuują marsz w górę. S&P500 w ciągu ostatnich siedmiu sesji zyskał ponad 3 proc. Pokonanie poziomu 2800 punktów na razie wydaje się osiągnięciem dość trwałym, a przynajmniej nie widać czynnika, który mógłby doprowadzić do takiego pogorszenia się nastrojów, by jego obrona znów była potrzebna. Dolar wreszcie wyraźniej słabnie, wpływając...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
14.03.2019
Indeks naszych największych spółek od początku lutego znajduje się w fazie spadkowej korekty i wykazuje wyraźną słabość w porównaniu zarówno z największymi parkietami, jak i z emerging markets. WIG20 zredukował skalę tegorocznej zwyżki do zaledwie 1,7 proc. Tymczasem małe i średnie firmy radzą sobie bardzo dobrze. sWIG80 niezbyt dynamicznie ale bardzo konsekwentnie idzie w górę od trzeciej dekady grudnia ubiegłego roku i ruch ten zdecydowanie wykracza...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
11.03.2019
Marcowe umocnienie się amerykańskiej waluty psuje nieco nastroje na giełdach i wywołuje pewną nerwowość, szczególnie na rynkach wschodzących. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, ubiegłotygodniowy dynamiczny skok kursu dolara wobec euro wynikał z bardziej niż się spodziewano gołębich decyzji Europejskiego Banku Centralnego, a ten impuls może się okazać nietrwały. Niedawne złagodzenie kursu przez Fed wciąż przecież jest aktualne, a ewentualne słabsze dane...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
07.03.2019
Początek marca stoi pod znakiem rozbieżnych tendencji na giełdach. Na parkiecie nowojorskim indeksy zniżkują, zapowiadając możliwość pojawienia się nieco głębszej realizacji zysków. Po pierwsze, jest co realizować, a po drugie, obawy przed spowolnieniem amerykańskiej gospodarki nie mogą być bez końca przez inwestorów ignorowane. Co prawda najnowsze prognozy OECD w przypadku Stanów Zjednoczonych są dość optymistyczne, ale zakładają jednak obniżenie tempa wzrostu PKB w tym roku do...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
04.03.2019
Na rynkach finansowych wciąż nie brakuje różnego rodzaju obaw, poczynając od tych dotyczących globalnej gospodarki, poprzez kwestię Brexitu i relacji między USA a Chinami, po konflikty geopolityczne. Jak dotąd w żadnym z tych obszarów nie pojawiły się konkretne rozstrzygnięcia, w większości są one odraczane w czasie, a w części (geopolityka) pojawiają się nowe ogniska zapalne. Tymczasem inwestorzy giełdowi zdają się nie bardzo tym wszystkim przejmować. Mimo...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
26.02.2019
Ogłoszony właśnie pokaźny, liczony w dziesiątkach miliardów złotych, pakiet wyborczych zapowiedzi, zrobił pewne wrażenie na inwestorach giełdowych, a można się spodziewać, że to jeszcze nie koniec reakcji na jego ewentualne konsekwencje. Na razie reakcje te były dość zróżnicowane. W oczywisty sposób pozytywnie zareagowały notowania akcji spółek, których wyniki są wprost zależne od aktywności konsumentów. Stąd też silny, sięgający niemal 7 proc. skok kursu papierów Dino, czy...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
21.02.2019
Ostatnie dni przyniosły całą serię zaskakujących informacji z kilku spółek, dotyczących ważnych wydarzeń. Części z nich można było się spodziewać, ale były to oczekiwania nie poparte silnymi przesłankami i obarczone wysokim stopniem niepewności. Nic więc dziwnego, że ich wystąpienie skutkowało potężnymi zmianami notowań. Zaczęło się od zaskakującej informacji o ogromnych odpisach dotyczących aktualizacji warunków kontraktów w Trakcji, a w efekcie pojawienia się wysokiej straty za 2018...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
18.02.2019
S&P500 licząc od pamiętnego wigilijnego tąpnięcia z ubiegłego roku, zyskał już 18 proc., co oznacza że jest o krok od umownej granicy hossy. Takie potwierdzenie nie jest zresztą specjalnie potrzebne, bo przecież trwająca od 2009 r. tendencja nie została załamana, choć niewiele brakowało. Potwierdzenie siły rynku, z jakim mamy do czynienia od ośmiu tygodni, robi jednak wrażenie, tym bardziej jeśli przypomnieć sobie skalę i dynamikę wyprzedaży...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
12.02.2019
Najbliższe dni to okres oczekiwania na pakiet ważnych danych makroekonomicznych i istotnych wydarzeń, jakie czekają nas pod koniec tygodnia. To dla inwestorów poważny test nerwowej odporności, bo przy takiej kumulacji wiele się może wydarzyć. Na razie pomaga im Donald Trump, deklarując że oczekuje rychłego porozumienia z Chinami, ale to nie pierwsza tego typu wypowiedź i rynki chciałyby wreszcie doczekać się konkretów. W najbliższy czwartek poznamy wyniki...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
07.02.2019
Na większości światowych giełd trwa dobra passa, zdająca się wyraźnie wykraczać poza efekt stycznia. Wszystko wskazuje na to, że wzrostowa tendencja na rynkach akcji podtrzymywana jest dzięki zmianie nastawienia Fed do dotychczasowej polityki pieniężnej. Korzysta z tego większość przedstawicieli zarówno rynków wschodzących, jak i rozwiniętych. S&P500 od ubiegłorocznego, ustanowionego w Wigilię dołka, zyskał już 16 proc. i tym samym odrobił ponad połowę strat poniesionych w ostatnich...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
04.02.2019
Indeks najmniejszych spółek warszawskiego parkietu znajduje się w silnej tendencji spadkowej od kwietnia 2017 r., a więc już od prawie dwóch lat. Do grudnia ubiegłego roku tracił 36 proc., a więc można mówić w tym przypadku o prawdziwej bessie. W ostatnich tygodniach widać jednak niewielką, ale wyraźną poprawę. Od dołka z 27 grudnia sWIG80 zyskał nieco ponad 7 proc., a w ostatnich dniach ten ruch w...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
30.01.2019
Na spory, sięgający niemal 1 proc., spadek indeksu dolara z minionego piątku wskaźnik giełd rynków wschodzących zareagował zwyżką o 1,3 proc. i osiągnięciem poziomu najwyższego od października ubiegłego roku. A stąd już blisko do ewentualnego ataku na kolejne poziomy oporu z września 2018 r. Ujemna korelacja między MSCI Emerging Markets a siłą dolara ponownie staje się bardzo wyraźnie widoczna. Biorąc pod uwagę fakt, że amerykańska waluta...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
25.01.2019
Choć styczniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego nie przyniosło żadnych decyzji i nie obfitowało w deklaracje, to jednak przyczyniło się do utrzymania dobrych nastrojów na rynkach finansowych. Mario Draghi zwrócił co prawda uwagę na wzrost ryzyka dotyczącego koniunktury, ale starał się za bardzo nie straszyć. Jednocześnie podkreślił, że bank jest gotów użyć wszystkich swoich narzędzi by nadal wspierać gospodarkę. O terminie podwyżki stóp procentowych nie było mowy,...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
22.01.2019
Wyraźnie już widoczne oznaki spowolnienia w gospodarce Niemiec, strefy euro i Chin oraz perspektywa hamowania koniunktury w Stanach Zjednoczonych, to czynniki które budzą największe obawy inwestorów. Pogarszające się prognozy głównych międzynarodowych instytucji finansowych, takie jak choćby ostatnio opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tylko ten niepokój powiększają. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że te negatywne tendencje zostały już w znacznym stopniu zdyskontowane przez rynki finansowe. W...
Michał Stanek - Prezes Zarządu
18.01.2019
Mimo licznych zagrożeń i obaw, nastroje na rynkach finansowych nie tylko nie pogarszają się, ale wręcz stają się coraz bardziej optymistyczne. Warto zaś zwrócić uwagę, że od ubiegłorocznego tąpnięcia z 24 grudnia, Dow Jones zyskał już 11 proc., o 12 proc. wzrósł S&P500, a Nasdaq poszedł w górę o 14 proc. Ta wzrostowa fala nie napotykała przy tym przeszkód i nie zakłócały jej korekty, mogące świadczyć...