Nasi doradcy

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie. Teraz swoje umiejętności, wiedzę i kontakty ze wspomnianymi instytucjami wykorzystujemy, aby tworzyć nową jakość na rynku pośrednictwa finansowego.

Firma i licencje

Q Value Sp. z o.o. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem

Zobacz
Michał Szukalski
Portfolio Strategy Manager

licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 75 makler papierów wartościowych, nr licencji: 1137

W latach 1994-1999 pracował w Banku Gdańskim SA (później BIG Bank Gdański SA) początkowo jako analityk, a następnie zarządzający portfelem akcji banku. Zajmował się zarówno bieżącym zarządzaniem portfelem dealerskim banku, jak i uczestniczył w ustalaniu długookresowych strategii inwestycyjnych na rynku publicznym. W kolejnych latach zarządzał aktywami klientów oraz doradztwem inwestycyjnym w Domu Maklerskim Amerbrokers SA. Od 2002 do 2005 roku zatrudniony jako Wicedyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania inwestycjami TP Invest S. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie i restrukturyzację portfela spółek pośrednio zależnych od TP SA. Późniejsze lata, to działalność prywatna związana głównie z przygotowywaniem i przeprowadzaniem emisji akcji i obligacji na rynku publicznym i niepublicznym. Od 2016 roku zajmuje się również doradztwem i zarządzaniem inwestycjami na rynku kapitałowym.

Partnerzy