Nasi doradcy

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie. Teraz swoje umiejętności, wiedzę i kontakty ze wspomnianymi instytucjami wykorzystujemy, aby tworzyć nową jakość na rynku pośrednictwa finansowego.

Firma i licencje

Q Value S.A. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem

Zobacz
Michał Szukalski
Portfolio Strategy Manager

licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 75 makler papierów wartościowych, nr licencji: 1137

W latach 1994-1999 pracował w Banku Gdańskim SA (później BIG Bank Gdański SA) początkowo jako analityk, a następnie zarządzający portfelem akcji banku. Zajmował się zarówno bieżącym zarządzaniem portfelem dealerskim banku, jak i uczestniczył w ustalaniu długookresowych strategii inwestycyjnych na rynku publicznym. W kolejnych latach zarządzał aktywami klientów oraz doradztwem inwestycyjnym w Domu Maklerskim Amerbrokers SA. Od 2002 do 2005 roku zatrudniony jako Wicedyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania inwestycjami TP Invest S. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie i restrukturyzację portfela spółek pośrednio zależnych od TP SA. Późniejsze lata, to działalność prywatna związana głównie z przygotowywaniem i przeprowadzaniem emisji akcji i obligacji na rynku publicznym i niepublicznym. Od 2016 roku zajmuje się również doradztwem i zarządzaniem inwestycjami na rynku kapitałowym.

Konrad Nowakowicz
Dyrektor Regionalny

Od ponad 12 lat skutecznie współpracuje z klientami segmentu private banking i HNVI, pomagając w pomnażaniu ich oszczędności oraz optymalnym stworzeniu portfela inwestycyjnego. Wsłuchuje się w ich potrzeby i służy im swoją wiedzą i doświadczeniem, które ciągle poszerza. Pasję i własne doświadczenia w inwestowaniu przekuł w zawód, który stał się misją. Edukuje, wyjaśnia, rzetelnie przedstawia ryzyka, ale zawsze ostateczny wybór pozostawia klientowi. Szczególnie dba o długofalowe partnerskie relacje oraz zaufanie, które są niezbędne we współpracy z najbardziej wymagającymi Klientami.

Do zespołu QValue dołączył w maju 2020 roku. jako Dyrektor Regionalny, odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Klientami, rozwój oferty oraz zespołu Wealth Managerów.

Karierę zawodową rozpoczął w ramach belgijskiej grupy kapitałowej KBC (Kredyt Bank S.A) na stanowisku Private Bankera. Następnie przez ponad 10 lat współtworzył Friedrich Wilhelm Raiffeisen – jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek w sektorze private banking na polskim rynku. Piastował kolejno stanowiska: Doradcy PB, Kierownika ds. inwestycji, Dyrektora ds. inwestycji. Finalnie objął stanowisko Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej w Regionie Południowym, gdzie zarządzał 9-osobowym zespołem doradców oraz specjalistów.

Ukończył Europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzanie Kadrami w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Jest Certyfikowanym Europejskim Doradcą Finansowym European Financial Planning Association (EFPA Polska) oraz Certyfikowanym Ekspertem Planowania Finansowego EFP (EFPA Polska). Ukończył również kurs Maklera Papierów Wartościowych zorganizowany przez Związek Maklerów i Doradców.”

Partnerzy