Nasi doradcy

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie. Teraz swoje umiejętności, wiedzę i kontakty ze wspomnianymi instytucjami wykorzystujemy, aby tworzyć nową jakość na rynku pośrednictwa finansowego.

Firma i licencje

Q Value Sp. z o.o. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem

Zobacz
Mariusz Jagodziński
Główny Ekonomista 

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 101, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1117. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego S.A. W latach 1997 – 2002 był Dyrektorem w Biurze Zarządzania Aktywami BM Kredyt Banku. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w którym  pełnił funkcję Członka Zarządu, jednak już od marca 2002 roku do października 2005 przeszedł do Grupy Kapitałowe Telekomunikacji Polskiej SA – gdzie był  zatrudniony jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Kolejne lata związał z prywatną działalnością w zakresie usług doradztwa biznesowego i finansowego głównie w obszarach pozyskiwania kapitału i transakcji M&A, by od 2016r. wrócić na rynek kapitałowy w obszarze doradztwa i zarządzania inwestycyjnego.

Ponadto, po ukończeniu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej zaczął łączyć praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Michał Szukalski
Portfolio Strategy Manager

licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 75 makler papierów wartościowych, nr licencji: 1137

W latach 1994-1999 pracował w Banku Gdańskim SA (później BIG Bank Gdański SA) początkowo jako analityk, a następnie zarządzający portfelem akcji banku. Zajmował się zarówno bieżącym zarządzaniem portfelem dealerskim banku, jak i uczestniczył w ustalaniu długookresowych strategii inwestycyjnych na rynku publicznym. W kolejnych latach zarządzał aktywami klientów oraz doradztwem inwestycyjnym w Domu Maklerskim Amerbrokers SA. Od 2002 do 2005 roku zatrudniony jako Wicedyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania inwestycjami TP Invest S. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie i restrukturyzację portfela spółek pośrednio zależnych od TP SA. Późniejsze lata, to działalność prywatna związana głównie z przygotowywaniem i przeprowadzaniem emisji akcji i obligacji na rynku publicznym i niepublicznym. Od 2016 roku zajmuje się również doradztwem i zarządzaniem inwestycjami na rynku kapitałowym.

Partnerzy