Nasi doradcy

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie. Teraz swoje umiejętności, wiedzę i kontakty ze wspomnianymi instytucjami wykorzystujemy, aby tworzyć nową jakość na rynku pośrednictwa finansowego.

Firma i licencje

Q Value S.A. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem

Zobacz
Damian Żurawski
Dyrektor Departamentu Sprzedaży

 

Doświadczony menedżer z 15-letnim stażem pracy na rynku kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczynał jako doradca finansowy, aby po 1,5 roku objąć stanowisko menedżerskie. Następnie przez ponad 10 lat związany z portugalską grupą finansową BCP (Bank Millennium S.A). Piastował kolejno stanowiska: Doradcy Prestige oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, gdzie opiekował się portfelem klientów. Finalnie objął stanowisko Dyrektora ds. Wsparcia Sprzedaży Funduszy Inwestycyjnych w Millennium TFI S.A., gdzie podejmował wszelkie inicjatywy i działania mające na celu wsparcie procesu sprzedaży funduszy w sieciach dystrybucji Banku (segment: Detal, Prestige, Private). Odpowiedzialny był również za wdrażanie do procesu sprzedaży w sieciach dystrybucji Banku nowych lub modyfikowanych produktów, wymianę informacji i koordynowanie działań z kadrą menedżerską zarządzającą siecią sprzedaży u dystrybutorów oraz inicjowanie działań związanych z rozwojem oferty produktowej MTFI i współpracę z zewnętrznymi dystrybutorami. W ostatnim roku odpowiedzialny był za rozwój sieci sprzedaży w zagranicznej firmie FinTechowej.

Od czerwca 2022 dołączył do zespołu Q Value jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży. Odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie strategii, monitorowanie trendów rynkowych oraz budowanie i zarządzanie siecią sprzedaży.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Zarządzania o kierunku menedżerskim ze specjalizacją bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy. Prowadził cykl szkoleń związanych z rynkiem kapitałowym na uczelniach wyższych: im. Łazarskiego, im. Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Konrad Nowakowicz
Dyrektor Regionalny

Certyfikowany Ekspert Planowania Finansowego EFP/ EFPA nr. 43

Od ponad 12 lat skutecznie współpracuje z klientami segmentu private banking i HNVI, pomagając w pomnażaniu ich oszczędności oraz optymalnym stworzeniu portfela inwestycyjnego. Wsłuchuje się w ich potrzeby i służy im swoją wiedzą i doświadczeniem, które ciągle poszerza. Pasję i własne doświadczenia w inwestowaniu przekuł w zawód, który stał się misją. Edukuje, wyjaśnia, rzetelnie przedstawia ryzyka, ale zawsze ostateczny wybór pozostawia klientowi. Szczególnie dba o długofalowe partnerskie relacje oraz zaufanie, które są niezbędne we współpracy z najbardziej wymagającymi Klientami.

Do zespołu QValue dołączył w maju 2020 roku. jako Dyrektor Regionalny, odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Klientami, rozwój oferty oraz zespołu Wealth Managerów.

Karierę zawodową rozpoczął w ramach belgijskiej grupy kapitałowej KBC (Kredyt Bank S.A) na stanowisku Private Bankera. Następnie przez ponad 10 lat współtworzył Friedrich Wilhelm Raiffeisen – jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek w sektorze private banking na polskim rynku. Piastował kolejno stanowiska: Doradcy PB, Kierownika ds. inwestycji, Dyrektora ds. inwestycji. Finalnie objął stanowisko Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej w Regionie Południowym, gdzie zarządzał 9-osobowym zespołem doradców oraz specjalistów.

Ukończył Europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzanie Kadrami w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Jest Certyfikowanym Europejskim Doradcą Finansowym European Financial Planning Association (EFPA Polska) oraz Certyfikowanym Ekspertem Planowania Finansowego EFP (EFPA Polska). Ukończył również kurs Maklera Papierów Wartościowych zorganizowany przez Związek Maklerów i Doradców.”

Dominik Trześniewski
Dyrektor ds. produktów inwestycyjnych

Certyfikowany Ekspert Planowania Finansowego EFP/EFPA nr. 113

Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Na przestrzeni lat wyspecjalizował się w obsłudze Klientów z segmentu Private Banking i HNVI. Ważne jest dla niego aby inwestycje Klientów były zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami. Dlatego szczególną uwagę przywiązuje do właściwego edukowania Klientów, starannie wyjaśnia ryzyka, pozostawiając zawsze ostateczną decyzję Klientowi. Buduje długotrwałe, partnerskie relacje, oparte na obopólnym zaufaniu. Jest pasjonatem rynków finansowych i ich aktywnym uczestnikiem od kilkunastu lat. Swoją pracę traktuje jako misję (od)budowania wizerunku branży finansowej. Zgadza się z Sokratesem i uważa, że zarówno w życiu osobistym i zawodowym najważniejsze jest ciągłe doskonalenie.

Do zespołu QValue dołączył we wrześniu 2020 roku, jako Dyrektor ds. produktów inwestycyjnych, odpowiedzialny za bezpośrednią opiekę na Klientami oraz rozwój oferty.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach eksperckich w ramach portugalskiej grupy finansowej BCP (Bank Millennium S.A). W 2015 roku dołączył do zespołu Bankowości Prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen, gdzie przez kolejnych pięć lat współtworzył jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek w sektorze finansowym skierowanym do najbardziej wymagających Klientów. Piastował tam stanowiska : Doradcy BP a następnie Kierownika ds. Inwestycji, gdzie opiekował się portfelem Klientów, wspierał zespół w obszarze produktów inwestycyjnych a także współtworzył ofertę produktową segmentu Private Banking.

Ukończył Politologię oraz Komunikację Społeczną na Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W ramach czołowego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych European Financial Planning Association – EFPA uzyskał najwyższy poziom certyfikacji, Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP – European Financial Planner EFPA EFP. Ukończył również kurs Maklera Papierów Wartościowych zorganizowany przez Związek Maklerów i Doradców.

Tomasz Myca
Dyrektor ds. Rozwoju

 

Doświadczony ekspert inwestycyjny z 15-letnim stażem pracy w sprzedaży, w sektorze inwestycyjnym. Magister psychologii biznesu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Na studiach prowadził badania dotyczące zachowań i decyzji sprzedażowych Klientów.

O funduszach inwestycyjnych wie niemal wszystko. Na rynku finansowym jest obecny od 2007 roku. Doświadczenie zdobywał w uznanych instytucjach m.in. w banku HSBC, mBanku oraz Domach Inwestycyjnych.

Do zespołu Q Value dołączył we wrześniu 2020 roku, jako Dyrektor ds. Rozwoju, odpowiedzialny za budowanie i prowadzenie portfeli inwestycyjnych oraz nadzorowanie przestrzegania standardów profesjonalnej obsługi Klienta.

Prywatnie miłośnik Mazur, Jaguarów i dobrej herbaty.

Konrad Jeleń
Senior Partner

Z rynkiem finansowym związany od 2006 roku, gdzie zaczął pracę w Banku Zachodnim WBK, później Santander Bank Polska. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się opieką Klienta Zamożnego i pomocą w budowie portfela inwestycyjnego.

Stawia na długofalowe relacje z Klientem, a jego dewiza zawodowa to: „Opiekuj się Klientem tak jak sam chciałbyś być zaopiekowany”. W życiu kieruje się często intuicją oraz uczciwością w stosunku do siebie i innych.

Prywatnie wielki miłośnik twórczości The Beatles.

Mateusz Hnatiuk
Dyrektor Regionalny

Swoją karierę rozpoczął w 2013 r., jako asystent w firmie finansowej, lecz jego chęć doskonalenia i ciężka praca zaowocowały możliwością współtworzenia nowego oddziału już na stanowisku Doradcy Klienta, nie zatrzymując się, został jednym z najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, co pozwoliło mu na stanie się Dyrektorem Regionalnym w Katowicach.

Swoje blisko 10-letnie doświadczenie, które nabył dzięki współpracy z instytucjami finansowymi, kancelariami oraz Domami Maklerskimi wykorzystuje, pomagając Klientom przy doborze optymalnych rozwiązań zgodnie z oczekiwaniami Klientów oraz w zarządzaniu inwestycjami.

Aktywny inwestor stawiający przed sobą kolejne wyzwania, które pozwalają mu w samorealizacji i podnoszeniu jakości świadczonych usług.

Ewelina Krupa
Senior Assosiate Partner

Doświadczony Doradca z ponad 11-letnim doświadczeniem. Od początku kariery jest związana z podmiotami z sektora finansowego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Do zespołu Q Value dołączyła w 2020 roku jako Senior Assosiate Partner, odpowiedzialny  za kontakt z Klientami biznesowymi.

Prywatnie oddaje się pasji, jaką jest pole dance.

Partnerzy