Q Value S.A.

WARSZAWA

Q Value S.A. – Siedziba

Widok Towers, Al.Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

tel: 22 598 77 00 email: biuro@qvalue.pl

Michał Stanek Prezes Zarządu
602 219 467
michal.stanek@qvalue.pl
Norbert Talarczyk Członek Zarządu
693 842 436
norbert.talarczyk@qvalue.pl
Katarzyna Bąkała Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży
570 390 973
katarzyna.bakala@qvalue.pl
Jarosław Trojanowski Specjalista ds. Operacyjnych
530 559 135
jaroslaw.trojanowski@qvalue.pl

Napisz do nas

Pole wymagane
Podaj poprawny e-mail
Pole wymagane
Wiadmość została wysłana!
Coś poszło nie tak. Odśwież stronę i spróbuj ponownie.
Pole wymagane
 • Korzystanie z formularza wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych podanych w formularzu. W dowolnej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności i cookies.
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie przez „Q Value” S.A. informacji handlowych na następujących warunkach
  Wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych, w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczących spółki pod firmą „Q Value” S.A. (adres: Widok Towers - Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa)1 i jej usług, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, i w tym celu udostępniasz swój adres e-mailowy i numer telefonu. Tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez ww. spółkę Twoich danych osobowych zawartych w formularzu w celu przesyłania Ci informacji na podany e-mail oraz przekazywanie informacji telefonicznie, a także na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego oraz na przekazywanie na wskazany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu treści dla celów marketingu bezpośredniego.

  Informujemy, że:
  1) administratorem Twoich danych osobowych jest ww. spółka, nr tel.: (22) 598 77 00, e-mail: biuro@qvalue.pl,
  2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  a) na podstawie Twojej zgody2, przy czym zgoda jest podstawą wyłącznie dla czynności przesyłania informacji handlowych,
  b) gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów3, za które uznajemy: marketing bezpośredni, prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować informacje handlowe do Twoich preferencji i zainteresowań); zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności informacji handlowych; dochodzenie i obronę przed roszczeniami,
  3) odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz następujące usługi: doradcze, prawnicze, audytowe, informatyczne, telekomunikacyjne, marketingowe, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  4) Twoje dane osobowe będą przechowywane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń,
  5) masz prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przesyłanie informacji handlowych (poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości e-mail lub zgłoszenie żądania bezpośrednio do administratora danych na ww. adres e-mail), przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6) masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, w tym celu skontaktuj się z nami pod ww. adresem e-mail,
  7) masz prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym celu skontaktuj się z nami pod ww. adresem e-mail,
  8) masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, w tym celu skontaktuj się z nami pod ww. adresem e-mail,
  9) przysługuje Ci uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  10) obowiązek podania danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, nie stanowi też warunku zawarcia żadnej umowy,
  11) przekazywanie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi Ci otrzymywanie informacji handlowych.

  1 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745859, NIP 5213662615, REGON 147008022, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł.
  2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.