Inwestycje

Fundusze inwestycyjne

Nie musisz znać ofert wszystkich TFI, nie musisz znać też wszystkich rozwiązań inwestycyjnych na rynku. U nas wszystko najlepsze masz w jednym miejscu. Nasza oferta obejmuje wyłącznie sprawdzone, dostępne na rynku rozwiązania inwestycyjne, oparte o fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez renomowane polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Starannie wyselekcjonowane przez nas produkty dostarczają satysfakcjonujących i powtarzalnych wyników w średnim i długim terminie, a dostępna oferta dopasowana jest do wymagań różnych grup inwestorów, zarówno tych początkujących oraz profesjonalnych i w pełni umożliwia efektywną dywersyfikację portfeli.Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO) to najczęściej:

 • fundusze benchmarkowe, inwestujące w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych,
 • skierowane głównie do inwestorów z małym doświadczeniem w inwestowaniu,
 • z wyceną dzienną (co oznacza, że codziennie można nabyć i odkupić jednostki uczestnictwa),
 • z minimalnym progiem wejścia od 100 zł,
 • reprezentujące różne klasy ryzyka (rosnąco): fundusze pieniężne, dłużne skarbowe, dłużne korporacyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcyjne,
 • inwestujące w różnych regionach świata: polskie i zagraniczne,
 • denominowane w różnych walutach: PLN i walutowe.Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO)

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) to:

 • fundusze benchmarkowe, inwestujące w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych,
 • skierowane głównie do inwestorów z małym doświadczeniem w inwestowaniu,
 • z wyceną dzienną (co oznacza, że codziennie można nabyć i odkupić jednostki uczestnictwa),
 • z minimalnym progiem wejścia od 100 zł,
 • reprezentujące różne klasy ryzyka (rosnąco): fundusze pieniężne, dłużne skarbowe, dłużne korporacyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcyjne,
 • inwestujące w różnych regionach świata: polskie i zagraniczne,
 • denominowane w różnych walutach: PLN i walutowe,
 • fundusze benchmarkowe, inwestujące w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych,
 • skierowane głównie do inwestorów z małym doświadczeniem w inwestowaniu,
 • z wyceną dzienną (co oznacza, że codziennie można nabyć i odkupić jednostki uczestnictwa),
 • z minimalnym progiem wejścia od 100 zł,
 • reprezentujące różne klasy ryzyka (rosnąco): fundusze pieniężne, dłużne skarbowe, dłużne korporacyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcyjne,
 • inwestujące w różnych regionach świata: polskie i zagraniczne,
 • denominowane w różnych walutach: PLN i walutowe.Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ)

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to fundusze:

 • fundusze benchmarkowe, inwestujące w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych,
 • skierowane głównie do inwestorów z małym doświadczeniem w inwestowaniu,
 • z wyceną dzienną (co oznacza, że codziennie można nabyć i odkupić jednostki uczestnictwa),
 • z minimalnym progiem wejścia od 100 zł,
 • reprezentujące różne klasy ryzyka (rosnąco): fundusze pieniężne, dłużne skarbowe, dłużne korporacyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcyjne,
 • inwestujące w różnych regionach świata: polskie i zagraniczne,
 • denominowane w różnych walutach: PLN i walutowe,
 • fundusze benchmarkowe, inwestujące w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych,
 • skierowane głównie do inwestorów z małym doświadczeniem w inwestowaniu,
 • z wyceną dzienną (co oznacza, że codziennie można nabyć i odkupić jednostki uczestnictwa),
 • z minimalnym progiem wejścia od 100 zł,
 • reprezentujące różne klasy ryzyka (rosnąco): fundusze pieniężne, dłużne skarbowe, dłużne korporacyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcyjne,
 • inwestujące w różnych regionach świata: polskie i zagraniczne,
 • denominowane w różnych walutach: PLN i walutowe,
 • fundusze benchmarkowe, inwestujące w papiery wartościowe notowane na rynkach regulowanych,
 • skierowane głównie do inwestorów z małym doświadczeniem w inwestowaniu,
 • z wyceną dzienną (co oznacza, że codziennie można nabyć i odkupić jednostki uczestnictwa),
 • z minimalnym progiem wejścia od 100 zł,
 • reprezentujące różne klasy ryzyka (rosnąco): fundusze pieniężne, dłużne skarbowe, dłużne korporacyjne, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcyjne,
 • inwestujące w różnych regionach świata: polskie i zagraniczne,
 • denominowane w różnych walutach: PLN i walutowe.

 

 

 


Skontaktuj się z nami. Wypełnisz krótką ankietę – tzw. „test odpowiedniości”, w którym udzielisz odpowiedzi na kilkanaście krótkich pytań, które pozwolą na określenie Twojego profilu ryzyka inwestycyjnego i wybór najodpowiedniejszych dla Ciebie rozwiązań inwestycyjnych.