Komentarze

Powrót

Mocniejszy złoty pomaga giełdzie

16.07.2018

Po dwóch miesiącach spadków, pierwsza połowa lipca jest znacznie bardziej pomyślna dla posiadaczy akcji największych spółek warszawskiego parkietu. WIG20 zyskuje na razie 1 proc., mając za sobą udaną obronę wsparcia leżącego w okolicy 2100 punktów i zakończony póki co niepowodzeniem, atak na 2200 punktów. Poprawę nastrojów należy wiązać z lepszym nastawieniem globalnego kapitału do rynków wschodzących, ale także z umocnieniem złotego. MSCI Emerging Markets zwyżkował w pierwszych dwóch tygodniach lipca o 1,2 proc., przerywając trwającą od pięciu miesięcy spadkową serię, ale WIG20 liczony w dolarach zyskał w tym czasie ponad 2 proc. Nietrudno zauważyć, że początek wzrostowego odreagowania w segmencie naszych największych firm niemal idealnie zbiegł się w czasie ze zwyżką notowań złotego wobec dolara. O tym, jak ważna jest dolarowa perspektywa WIG20 nie trzeba specjalnie przekonywać, jeśli pamięta się, że ponad połowę obrotów na warszawskim parkiecie zawdzięczamy inwestorom zagranicznym, a w przypadku największych spółek z pewnością ten udział jest jeszcze większy. Przypomnieć też warto, że całej ubiegłorocznej silnej zwyżce WIG20 towarzyszyło dynamiczne umacnianie się naszej waluty. Jedną z zasadniczych kwestii w ocenie perspektyw przyszłej koniunktury na rynku największych spółek jest więc scenariusz rozwoju sytuacji na rynku walutowym. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia kondycji polskiej gospodarki i stanu finansów państwa, złoty ma duże szanse na aprecjację lub przynajmniej względną siłę wobec walut regionu, nawet wówczas gdy nastawienie globalnego kapitału wobec rynków schodzących jak całości nie będzie najlepsze. Jednocześnie nieco silniejsza waluta nie powinna już tak bardzo negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe polskich małych i średnich firm, jak działo się to w ubiegłym roku, dając szansę na poprawę także i w tym segmencie naszego parkietu, szczególnie biorąc pod uwagę dominujące w przypadku większości spółek niskie wyceny.

Michał Stanek
Michał Stanek - Prezes Zarządu
26.07.2018
Michał Stanek - Prezes Zarządu
23.07.2018
Michał Stanek - Prezes Zarządu
19.07.2018
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej