Rada Nadzorcza

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie. Teraz swoje umiejętności, wiedzę i kontakty ze wspomnianymi instytucjami wykorzystujemy, aby tworzyć nową jakość na rynku pośrednictwa finansowego.

Firma i licencje

Q Value SA powstała w 2014 roku i jest niezależna oraz niezwiązana kapitałowo z korporacjami rynku finansowego

Zobacz
Krzysztof Sokalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 15 lat związany z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił Funkcje w Zarządzie i Radach Nadzorczych Spółek sektora finansowego. Jako Członek Zarządu był odpowiedzialny za dystrybucję produktów finansowych, wdrażał nowe linie produktowe, zarządzał kilkusetosobowymi zespołami sprzedaży, budował nowe biznesy w ramach grupy finansowej. Doświadczony menadżer, którego motywacją jest rozwijanie współpracowników i siebie.

 

Rafał Szczerbiński
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej, ur. 28 października 1978r. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009r. zdał egzamin radcowski. Wspólnik DGFP Kancelaria Prawna Wojtowicz, Szczerbiński Spółka Jawna, zajmuje się głównie prawem cywilnym, prawem pracy oraz prawem spółek handlowych. Jest specjalistą w zakresie odszkodowań komunikacyjnych oraz sporów z ubezpieczycielami. Prowadzi działalność prawniczą od 2004 roku.

dr Jakub Niestrój
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej. Posiada 17 lat udokumentowanego doświadczenia w obszarze konsultingu biznesowego, inwestycji, działalności naukowo-badawczej, przedsiębiorczości i zarządzania projektami doradczymi i szkoleniowymi dla sektora dużych przedsiębiorstw komercyjnych, spółek Skarbu Państwa, sektora MSP oraz administracji publicznej.

W latach 2010 – 2011 Starszy Konsultant II stopnia w Simon Kucher & Partners Poland – polskim oddziale wiodącej globalnej firmy doradczej specjalizującej się w polityce cenowej i zarządzaniu sprzedażą. Odpowiedzialny za realizację międzynarodowych projektów doradczo-szkoleniowych z zakresu doskonalenia rentowności biznesu w obszarze sprzedaży.

W 2012 roku, decyzją Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii.

W latach 2012 – 2014 kontraktowy ekspert ds. zarządzania strategicznego w WYG International – spółce należącej do WYG Group, brytyjskiej grupy notowanej na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, specjalizującej się w doradztwie ekonomicznym, biznesowym oraz inżynieryjnym. Odpowiedzialny za wdrożenie kluczowych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych UE z zakresu  restrukturyzacji, optymalizacji procesowej, zarządzania strategicznego i zasobów ludzkich (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instrument Szybkiego Reagowania, Planowanie Strategiczne w MMSP) – dla sektora przemysłowego, produkcyjnego, handlu i usług.

W latach 2015 – 2018 jeden z głównych udziałowców i wiceprezes zarządu spółek z grupy Alteverso Group – firmy doradczej, zrzeszającej wyselekcjonowanych ekspertów dziedzinowych i podmioty działające w obszarach: Strategia, Marketing i Sprzedaż, Zasoby ludzkie, B+R, Finanse. Odpowiedzialny za rozwój strategiczny Spółki, realizację projektów priorytetowych, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, a także projekty w zakresie pośrednictwa gospodarczego i budowania relacji w regionie CEE i Europie Zachodniej.

Od 2018 roku większościowy udziałowiec i prezes Zarządu Crowd Ventures sp. z o.o. operatora jednej z wiodących platform crowdfundingu udziałowego w Polsce – Crowdway.pl

Partnerzy