Rada Nadzorcza

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie. Teraz swoje umiejętności, wiedzę i kontakty ze wspomnianymi instytucjami wykorzystujemy, aby tworzyć nową jakość na rynku pośrednictwa finansowego.

Firma i licencje

Q Value SA powstała w 2014 roku i jest niezależna oraz niezwiązana kapitałowo z korporacjami rynku finansowego

Zobacz
Paweł Komar
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jeden z bardziej rozpoznawalnych przedstawicieli młodego pokolenia managerów sektora finansowego, będący zarazem jednym z najmłodszych członków zarządów spółek z GPW. Nagrodzony w 2016 tytułem TOP MANAGER  branży finansowej w Polsce. Z notowanymi na giełdzie spółkami z branży finansowej związany od 2006 roku odpowiadając w tym czasie za różne obszary zarządcze i projektowe, budując jednocześnie kilka organizacji od zera.

Odpowiedzialny głównie za strategię , rozwój  i skalowanie przedsiębiorstw oraz obszary sprzedaży. Zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Zarządzania i Finansów oraz Master of Business Administration, Executive Studies na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący rady nadzorczej Związku Firm Pośrednictwa Finansowego, członek rady Manager Business Hub i wielu innych kapituł oraz stowarzyszeń branżowych. Zawodowo także pasjonat nowych technologii i spółek start-upowych, przedsiębiorca, inwestor.

 

Krzysztof Sokalski
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 15 lat związany z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił Funkcje w Zarządzie i Radach Nadzorczych Spółek sektora finansowego. Jako Członek Zarządu był odpowiedzialny za dystrybucję produktów finansowych, wdrażał nowe linie produktowe, zarządzał kilkusetosobowymi zespołami sprzedaży, budował nowe biznesy w ramach grupy finansowej. Doświadczony menadżer, którego motywacją jest rozwijanie współpracowników i siebie.

 

Michał Szukalski
Członek Rady Nadzorczej

Licencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji: 75, makler papierów wartościowych, nr licencji: 1137. W latach 1994-1997 pracował w Banku Gdańskim SA początkowo jako analityk, a następnie zarządzający portfelem akcji banku. W kolejnych latach, jako doradca inwestycyjny, zarządzał portfelami klientów w Amerbrokers SA. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Wicedyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Od 2006 roku, jako Wiceprezes Zarządu Future Capital sp. z o.o. doradzał spółkom w procesach pozyskania kapitału na rynku publicznym i niepublicznym oraz odpowiadał za doradztwo w procesach fuzji i przejęć. Od 2016r. do 2023 roku doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

Partnerzy