Rada Nadzorcza

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie. Teraz swoje umiejętności, wiedzę i kontakty ze wspomnianymi instytucjami wykorzystujemy, aby tworzyć nową jakość na rynku pośrednictwa finansowego.

Firma i licencje

Q Value SA powstała w 2014 roku i jest niezależna oraz niezwiązana kapitałowo z korporacjami rynku finansowego

Zobacz
Tomasz Matczuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony 14 marca 1975 r. w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004r. zdał egzamin radcowski i jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1996-2004 pracował w Kancelarii Prawnej Vogel Zborowski Dubiński SC gdzie zajmował kolejne stanowiska zaczynając od referenta prawnego, prawnika dochodząc do starszego prawnika. Następnie był Inspektorem Nadzoru Wewnętrznego w SEB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2004 do 2006 roku prowadził indywidualną praktykę zawodową w formie Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Matczuka. A od 2006 założył kancelarię wraz z dwoma wspólnikami radcą prawnym Pawłem Małkowski oraz adwokatem Piotrem Wieczorkiem o nazwie Małkowski Matczuk Wieczorek Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.J. gdzie był wspólnikiem zarządzającym. W maju 2010r.po odejściu jednego z wspólników Kancelaria zmieniła nazwę na Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. J. gdzie dalej sprawuje stanowisko wspólnika zarządzającego.

mec. Tomasz Matczuk brał udział w przygotowywaniu szeregu nowatorskich na polskim rynku produktów finansowych, w tym negocjował umowy dotyczące wprowadzenia tych produktów na rynek oraz uzgadniał zasady ich wprowadzenia i funkcjonowania z organami nadzoru. Tomasz Matczuk wspierał szereg międzynarodowych podmiotów w związku z rozpoczęciem przez nie oferowania usług na rynku polskim. Od 1996 roku do chwili obecnej jest bezpośrednio zaangażowany w bieżącą obsługę prawną oraz procesy tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy emerytalnych i funduszy emerytalnych, podmiotów pełniących funkcje agentów transferowych oraz domów maklerskich. Brał czynny udział w pracach nad tworzeniem ustawy o funduszach inwestycyjnych. Ceniony wykładowca na szeregu seminariów i szkoleń dotyczących funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

Krzysztof Radziszewski
Członek Rady Nadzorczej

Urodzony 06.07.1969 w Wysokiem –Mazowieckiem, w latach 1989-1994 studiował na SGGW w Warszawie na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, gdzie otrzymał tytuł magister inżynier. Pierwsze szlify zawodowe zdobywał w Banku Spółdzielczym w Szepietowie zaczynając od najniższych funkcji, stopniowo zdobywając wiedzę, doświadczenie i zaufanie, by w roku 1999 zostać powołanym do Zarządu Banku jako Prezes Zarządu. Funkcję te pełnił nieprzerwanie do roku 2017. W tym okresie zmienił oblicze banku z banku lokalnego na innowacyjny bank regionalny uruchamiając 10 oddziałów i tym samym znacząco zwiększając zatrudnienie i skalę działania. Dokonał zasadniczej zmiany wizerunkowej banku. W tym samym czasie aktywnie uczestniczy w procesie przemian dokonywanych w Bankowości Spółdzielczej, w latach 2004-2008 pełni funkcje członka Rady Nadzorczej i Wiceprezesa w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, aktywnie udzielał się również społecznie pełniąc przez dwie kadencje funkcje Radnego Powiatu wysokomazowieckiego. Jest jednym z inicjatorów powstania spółki ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA, w której na początku jej istnienia pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od roku 2010 członek Rady Nadzorczej Spółki. Funkcję Przewodniczący Rady Nadzorczej pełni od roku 2013.

Andrzej Dorosz
Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej, ur. 1943r. Dr hab. Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, absolwent SGPiS w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych w London School of Economics, stypendysta British Council. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. W latach 1994-1998 zatrudniony w Banku Pekao S.A. na stanowiskach: Dyrektor Departamentu, Wiceprezes i Prezes Zarządu. W latach 1998-2004 Prezes Zarządu Skarbiec TFI S.A. W latach 2004-2006 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2007-2008 Prezes Zarządu akf leasing Polska S.A.

Partnerzy