Komentarze

Powrót

Złe wieści, niezłe reakcje

04.10.2019

Od dłuższego czasu dobrych informacji zdecydowanie brakuje, za to złe pojawiają się aż nadto często. Dotyczy to zarówno krajowego podwórka, jak i otoczenia. W przypadku tego pierwszego, bez wątpienia najbardziej gorącą kwestią było ostatnio oczekiwanie na rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sposobu podejścia do kredytów frankowych. Jak wiadomo, na rynkach finansowych najgorsza jest niepewność i ta zasada sprawdziła się również tym razem. Samo oczekiwanie okazało się gorsze niż poznanie rozstrzygnięcia. Można sądzić, że niekorzystny dla banków scenariusz jest już uwzględniony w cenach ich akcji, więc co się miało stać, już się stało, a notowania „zasługują” na wzrostowe odreagowanie, którego początki już są widoczne. Inna rzecz, że postanowienie TSUE w pierwszych chwilach po jego ogłoszeniu jest bardzo różnie interpretowane, a punkt widzenia zależy od punktu „siedzenia”. Posiadacze kredytów frankowych się cieszą, jakby wygrane sprawy w polskich sądach mieli zapewnione, przedstawiciele banków są spokojni, bo widzą że kwestia nie jest taka prosta i jednoznaczna, a więc jest pole do powalczenia, a w każdym razie do prawomocnych rozstrzygnięć droga daleka, opinie eksportów są podzielone, a najbardziej zadowoleni mogą być prawnicy, bo pracy im nie zabraknie.

Z wydarzeń światowych największą wagę miały oczywiście gorsze dane dotyczące amerykańskiej gospodarki, a więc fatalny odczyt wskaźnika ISM dla przemysłu i słaby w przypadku usług. Reakcja Wall Street w pierwszym momencie była bardzo nerwowa, jednak po dwóch dniach silnych spadków indeksów nastroje nieoczekiwanie uległy poprawie. Trochę na zasadzie „im gorzej, tym lepiej”, bo w przypadku zagrożenia do gry wkroczy Fed i uratuje sytuację. Na taki scenariusz liczą właśnie inwestorzy, oczekując że rezerwa federalna po raz kolejny obniży stopy procentowe już w październiku. Trzeba jednak zachowywać czujność, bowiem równowaga między obawami o kondycję gospodarki a nadziejami na jej ratowanie może być chwiejna, a więc na rynkach finansowych możemy obserwować podwyższoną zmienność nastrojów i notowań.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej