Komentarze

Powrót

Zalety dywersyfikacji

22.03.2023
Zalety dywersyfikacji

Obserwacja wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w różnych segmentach rynku finansowego raz jeszcze dobitnie wskazuje, jak ważna i racjonalna jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Mała panika będąca wynikiem nieoczekiwanej sytuacji w amerykańskim systemie bankowym, a następnie analogiczne zawirowania związane z bankami w Szwajcarii, spowodowała dość gwałtowne wahania na rynkach. Notowania akcji, nie tylko instytucji finansowych, uległy mocnej przecenie, choć nie trwała ona zbyt długo. Na rynku długu nastąpiła najbardziej raptowna od lat i niespodziewana zmiana, polegająca na dynamicznej zwyżce cen obligacji skarbowych. Do niedawna liczono się z kontynuacją restrykcyjnej polityki pieniężnej głównych banków centralnych, czyli przede wszystkim Fed i EBC, co obligacjom nie sprzyjało. Aż tu nagle rentowność amerykańskich dziesięciolatek obniżyła się z niedawnych ponad 4 proc. do prawie 3,25 proc., testując dołki ze stycznia i lutego. Przeważyła bowiem optyka, że rezerwa federalna „przestraszyła” się możliwych konsekwencji zdecydowanej walki z inflacją. Z podobną tendencją mieliśmy do czynienia w przypadku dziesięciolatek niemieckich, których rentowność spadała momentami poniżej 2 proc. Rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich także zniżkowała, schodząc lekko poniżej 6 proc. W kontekście silnego wzrostu awersji do ryzyka nieco dziwić może osłabienie się notowań dolara, co jednak dodało impulsu notowaniom złota. Cena kruszcu idąca w górę od czterech kolejnych tygodni, w ostatnich dniach skoczyła o ponad 6 proc., przekraczając momentami 2000 dolarów za uncję , czyli poziom najwyższy od marca 2022 r. Te obserwacje dowodzą, że stabilizację wartości portfela w niepewnych czasach (i nie tylko) czasach, uzyskuje się poprzez jego dywersyfikację, co jest prawdą starą, ale przez wielu wciąż niedocenianą.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej