Komentarze

Powrót

Wyższe stopy procentowe jednak zabolały

10.05.2022
Wyższe stopy procentowe jednak zabolały

Pierwsza reakcja giełd na decyzję o podniesieniu przez Fed stóp procentowych na majowym posiedzeniu była dość nietypowa, niemal euforyczna, bo kontekście rozpoczęcia cyklu zaostrzania polityki pieniężnej tak można interpretować sięgające po około 3 proc. zwyżki głównych indeksów na Wall Street. Ta anomalia w kolejnych dniach została dość brutalnie skorygowana. Już następnego dnia po ogłoszeniu decyzji rezerwy federalnej S&P500 zniżkował o 3,5 proc., a wczorajsza poprawka o kolejne ponad 3 proc. sprowadziła ten indeks pod 4000 punktów, czyli do poziomu najniższego od końca marca 2021 r. Od początku roku traci on już ponad 16 proc. Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda sytuacja w przypadku amerykańskiego sektora technologicznego. Nasdaq Composite spadł we wtorek o 4,3 proc., a od początku roku traci prawie 26 proc., cofając się do poziomu najniższego od niemal dwóch lat. W ostatnich dniach nie była żadnych dramatycznych wydarzeń, które mogłyby stanowić impuls do tak silnej przeceny. Prawdopodobnie inwestorzy uświadomili sobie, że początek cyklu zaostrzania polityki monetarnej nie jest korzystny dla rynku akcji, a dodatkowo skojarzyli ten fakt z z nieoczekiwanym spadkiem amerykańskiego PKB w pierwszym kwartale i stanowiącymi potwierdzenie niekorzystnych tendencji kolejnymi danymi, płynącymi z rynku pracy oraz pogarszających się odczytów wskaźników wyprzedzających. Budzące niepokój zjawisko stagflacji, czyli osłabienia koniunktury gospodarczej przy jednocześnie utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, staje się coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem.

Biorąc pod uwagę warunki panujące w naszym najbliższym otoczeniu oraz trwającą tendencję osłabiania się złotego, trudno się dziwić bessie na warszawskim parkiecie, choć kontrastuje z nią mocna kondycja polskiej gospodarki, która w pierwszym kwartale prawdopodobnie urosła o około 8 proc. Można mieć nadzieję, że ta dysproporcja w niedługim czasie zostanie skorygowana, ale też trzeba mieć na uwadze fakt, że także nas czeka w kolejnych kwartałach spowolnienie dynamiki wzrostu PKB, a to będzie niekorzystnie wpływać na decyzje inwestorów.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej