Komentarze

Powrót

Wysoka zmienność utrudnia decyzje

10.03.2022
Wysoka zmienność utrudnia decyzje

Sytuacja wokół rosyjskiej agresji na Ukrainę wciąż daleka jest od rozstrzygnięć i stabilizacji. Rozwój wydarzeń może potoczyć się w każdym kierunku. W ślad za tym mamy do czynienia z kontynuacją i nasileniem się ogromnych perturbacji, przede wszystkim na rynkach surowców, a co za tym idzie obaw o koniunkturę gospodarczą oraz dalszy wzrost inflacji. Poziom niepewności jest więc bardzo duży i w związku z tym trudno się dziwić towarzyszącej mu zwiększonej zmienności notowań, także na rynku akcji. Choć zjawisko to było najbardziej widoczne w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji, to jednak utrzymuje się nadal. W przypadku inwestorów krótkoterminowych taka sytuacja mocno utrudnia podejmowanie decyzji. Każde większe tąpnięcie można traktować jako okazję do zakupów, ale także interpretować jako sygnał ostrzegający przed pogłębieniem przeceny. Podobnie jest w przypadku silnych wzrostów. Nigdy nie ma pewności, czy stanowią one wstęp do trwalszego przełamania negatywnej tendencji, czy są tylko chwilowym odreagowaniem po spadkach. Mimo tej niepewności i wahań nastrojów, na giełdach, w tym na warszawskim parkiecie, oprócz podwyższonej zmienności obserwujemy także zdecydowanie wyższe obroty. Po części są one zapewne efektem działań spekulacyjnych, ale można przypuszczać, że w sporej mierze to zasługa inwestorów nastawionych na horyzont średnio i długookresowy. Przy takim podejściu obecna dynamika zmian rynkowych nie ma aż tak wielkiego znaczenia i może raczej stanowić okazję do zakupów, które w przyszłości mogą zaowocować wyższymi stopami zwrotu.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej