Komentarze

Powrót

Wyniki spółek są najważniejsze

04.02.2022
Wyniki spółek są najważniejsze

Najnowsze wydarzenia na amerykańskim rynku akcji dowodzą starej prawdy, że spośród wielu czynników oddziałujących na notowania, decydującą rolę odgrywają wyniki finansowe firm. Pozostałe zmienne, takie jak polityka pieniężna, koniunktura gospodarcza i jej perspektywy, nadzwyczajne wydarzenia, takie jak pandemia, czy napięcia geopolityczne, liczą się oczywiście, głównie biorąc pod uwagę dłuższy horyzont, ale inwestorzy obserwują je przede wszystkim w kontekście wpływu na to, co najważniejsze, czyli kondycji spółek.

Zjawisko to widać wyraźnie na przykładzie tego, co dzieje się na Wall Street. Za pogorszenie się nastrojów „obwinia” się, zapewne słusznie, zmianę, by nie powiedzieć woltę, przedstawicieli władz monetarnych w odniesieniu do inflacji oraz, co jest tego logiczną konsekwencją, przyspieszenie działań zmierzających do normalizacji polityki pieniężnej. To jeden z głównych powodów styczniowej dość głębokiej korekty indeksów. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego szczególnie mocno ucierpiał na tym segment spółek technologicznych, należałoby szukać zapewne w ich bilansach, po stronie pasywów, czyli źródeł finansowania działalności. Wzrost kosztu kredytu uderza jednak solidarnie w wiele różnych branż, spośród których firmy z grupy FAANG nie są raczej w pierwszej kolejce do kłopotów. Obawy o wyniki finansowe są jednak w przypadku tej grupy szczególnie uzasadnione. Najlepszym i najnowszym tego przykładem są losy notowań Netflixa i Meta Platforms, czyli poczciwego Faceebooka, choć nie tylko. Każdy, nawet najmniejszy sygnał pogorszania się ich kondycji lub perspektyw, skutkuje potężnymi przecenami kursów akcji. Najlepszą tego ilustracją jest przekraczające 26 proc. tąpnięcie notowań Meta.

Nasz rynek pod względem nasycenia spółkami technologicznymi jest w lepszej pozycji, bowiem ich udział w głównych indeksach nie jest zbyt duży, za to mamy okazję korzystać z surowcowej oraz bankowej hossy i świadkami tych tendencji jesteśmy w ostatnich dniach i tygodniach. Wypada przy tym jedynie z niecierpliwością czekać na raporty finansowe polskich firm.

 

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej