Komentarze

Powrót

Uwaga na Deltę i dolara

10.08.2021
Uwaga na Deltę i dolara

Na giełdach nadal utrzymują się dobre nastroje, mimo coraz bardziej licznych zagrożeń. Szybko nasilająca się ekspansja wersji Delta koronawirusa wciąż nie powoduje niepokoju inwestorów, choć może okazać się czynnikiem w istotny sposób pogarszającym perspektywę odbudowy globalnej gospodarki i negatywnie wpływającym na wiele jej sektorów. Kolejne tygodnie mogą okazać się testem prawdy i jeśli przyniosą gorsze wieści, może to mieć wpływ na sytuację na rynkach finansowych. W tym kontekście nie należy lekceważyć spadkowej tendencji rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, mimo ostatniego wzrostowego jej odreagowania. Może to być sygnał obaw inwestorów, dotyczących spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Podobne sygnały płyną z obserwacji sytuacji na rynku surowców. Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk z ostatnich dni jest dynamiczne umacnianie się dolara. Z jednej strony może to być reakcja na nieco bardziej jastrzębie głosy, artykułowane przez część przedstawicieli Fed, z drugiej zaś może oznaczać ucieczkę kapitału do bardziej bezpiecznych aktywów. Co prawda złoto ostatnio mocno potaniało, ale warto uważnie śledzić rozwój sytuacji bezpiecznych przystani. W każdym razie aprecjacja amerykańskiej waluty nie wróży niczego dobrego dla znacznej części rynku finansowego, a w szczególności dla emerging markets. Koniec sierpnia, czyli doroczne spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole oraz wrześniowe posiedzenie rezerwy mogą przynieść ważne sygnały w kwestii kierunku polityki pieniężnej Fed i nastawienia względem kompozycji wysokiej inflacji, słabnącej dynamiki gospodarki oraz sytuacji na rynku pracy.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej