Komentarze

Powrót

Spokojny początek roku

15.01.2021
Spokojny początek roku

Często bywa tak, że pierwsze sesje nowego roku przynoszą przetasowania na rynkach finansowych, skutkując podwyższoną zmiennością notowań. W tym roku jednak emocji na razie jest bardzo niewiele, mimo że impulsy do większych ruchów z pewnością by się znalazły. Indeksy na głównych światowych giełdach po krótkotrwałych wahaniach z pierwszych sesji, ustanowiły nowe historyczne rekordy i trzymają się blisko nich, nie wykazując chęci do wyznaczenia zdecydowanego kierunku. Najwyraźniej inwestorzy przyjęli postawę wyczekującą, jednak trudno powiedzieć, że siedzą z założonymi rękoma. Widoczna jest zwiększona aktywność na rynkach wschodzących. MSCI Emerging Markets znajduje się w wyraźnej tendencji wzrostowej, także notując historyczne rekordy i to nawet w trakcie korekcyjnego umacniania się dolara. Temu segmentowi pomagają także zwyżki na rynkach towarowych, obejmujące zarówno surowce przemysłowe, jak i rolne. Może to być zwiastun zbliżającego się nasilenia presji inflacyjnej. Jakiś związek z tymi obawami może mieć dość dynamiczny wzrost rentowności obligacji skarbowych. W przypadku amerykańskich papierów dziesięcioletnich zwiększyła się ona z nieco ponad 0,9 do 1,15 proc. Prawdopodobnie nie jest to jednak trwała tendencja, bowiem należy pamiętać, że Fed zapowiedział większą tolerancję dla podwyższonej inflacji, a w ostatnich dniach potwierdził wcześniejsze deklaracje o utrzymywaniu łagodnej polityki pieniężnej przez długi czas. Drugi tydzień stycznia przynosi także korekcyjne umocnienie się dolara. Nic jednak nie wskazuje na to, by był to sygnał zmiany dominującej tendencji spadkowej amerykańskiej waluty.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej