Komentarze

Powrót

Silny dolar może pogorszyć sytuację

30.04.2022

W zestawie rynkowych czynników ryzyka, do których należą wysoka inflacja i zwrot w polityce pieniężnej banków centralnych, wojna w Ukrainie, wciąż nawracająca pandemia, istotną rolę odgrywają również notowania dolara. Kurs euro względem amerykańskiej waluty tylko w pierwszej połowie tygodnia zniżkował o 2,5 proc. i w czwartek rano znalazł się na poziomie najniższym od stycznia 2017 r., czyli od ponad pięciu lat. Indeks dolara wobec głównych walut świata rósł w ostatnich dniach o ponad 2 proc. i jest najwyżej od czasu największego szoku związanego z pandemią, czyli od marca 2020 r., ale wówczas był to skok krótkotrwały. Wcześniej, z nieco dłuższym okresem dużej siły dolara i mocną tendencją wzrostową, mieliśmy do czynienia także pięć lat temu. Obecna tendencja jest również silna i długotrwała. Podobnie jest z kursem dolara względem złotego. Po krótkiej korekcie ponownie znalazł się n najwyżej od prawie dwudziestu lat. Okresy tak znaczącej siły amerykańskiej waluty zwykle nie są korzystne dla koniunktury na rynkach akcji, w szczególności na rynkach wschodzących. MSCI Emerging Makets zbliża się do marcowego dołka, który znajduje się na poziomie najniższym od prawie dwóch lat, a tendencja spadkowa tego wskaźnika trwa od dwunastu miesięcy. Bardzo podobnie jest w przypadku indeksów warszawskiego parkietu, które tracą na wartości od jesieni ubiegłego roku. W tym czasie WIG stracił 22 proc., czyli teoretycznie znalazł się w obszarze bessy. Do globalnych czynników, w tym mocnego dolara, dochodzą ciągle istotne wpływy lokalnych decyzji, czego najlepszym i najnowszym przykładem są zamiary rządu względem polskiego sektora bankowego, a nawet zasad funkcjonowania naszego rynku finansowego. Nieustannie jednak należy mieć na uwadze, że część inwestorów z powodu niekorzystnych tendencji na giełdzie ponosi straty, ale dla części takie sytuacje są traktowane jako bardzo dobra okazja do zakupów przecenionych akcji.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej