Komentarze

Powrót

Rynek długu budzi niepokój na giełdach

25.02.2021
Rynek długu budzi niepokój na giełdach

Wiele wskazuje na to, że impulsem do korekty na giełdach nie stanie się pogarszająca się sytuacja pandemiczna, lecz zachowanie się rynku długu. Od kilkunastu dni głównym tematem rozważań inwestorów jest spadek cen obligacji skarbowych, czyli wzrost ich rentowności. Zasadnicza obawa polega na tym, że kapitał zacznie przepływać z akcji w kierunku papierów dłużnych, które stają się coraz bardziej atrakcyjne. Taki scenariusz nie jest jednak wcale przesądzony. Wzrost rentowności obligacji można interpretować na różne sposoby. Jednym z nich jest obawa przed wzrostem inflacji, a co za tym idzie, z możliwością wcześniejszej niż się oczekuje zmiany polityki pieniężnej, głównie przez amerykańską rezerwę federalną. To interpretacja niekorzystna dla rynku akcji. Ale jest też druga, w myśl której rosnąca inflacja byłaby dowodem na powrót ożywienia w globalnej gospodarce, a na taki scenariusz rynek akcji powinien reagować pozytywnie. Która z wersji interpretacji zwycięży, trudno przewidzieć. Wszystko jednak wskazuje na to, że jeśli dojdzie do spadków na giełdach, będzie to tylko korekta w tendencji wzrostowej, a nie jej trwałe odwrócenie. Poważniejsze pogorszenie się giełdowej koniunktury mogłoby zostać spowodowane jedynie przez załamanie się wiary w poprawę sytuacji w gospodarce. Mimo niekorzystnych sygnałów, dotyczących przebiegu pandemii, w tym roku taki rozwój wypadków nam raczej nie grozi. Z kolei prognozy, zakładające mniejszą dynamikę wzrostu gospodarczego na przyszły rok pozwalają się spodziewać, że polityka głównych banków centralnych nadal będzie wspierać rynki ryzykownych aktywów.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej