Komentarze

Powrót

Reakcje rynków na dane z USA

30.08.2023
Reakcje rynków na dane z USA

Choć kondycja amerykańskiej gospodarki wciąż wydaje się relatywnie dobra, a w każdym razie lepsza niż się spodziewano, to jednak wskaźniki wyprzedzające oraz najnowsze dane sygnalizują rosnące ryzyko zbliżających się kłopotów. Z wtorkowych publikacji wynika, że spadają ceny nieruchomości, słabnie koniunktura na rynku pracy (gorsze dane dotyczące wakatów), a przede wszystkim obniża się indeks nastrojów konsumentów. Publikacja tych informacji spowodowała spore osłabienie się dolara oraz spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Te reakcje rynku walutowego i długu są oczywiste, wobec obaw o pogorszenie się sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze zbyt wcześnie mówić o groźbie recesji. Na tym tle może zaskakiwać dynamiczny wzrost głównych indeksów na Wall Street. To zjawisko można jednak dość łatwo „zracjonalizować”. Najprawdopodobniej inwestorzy zyskali przekonanie, że Fed na słabsze dane będzie musiał zareagować złagodzeniem swej polityki, a więc przynajmniej wstrzymać się z kontynuacją cyklu podwyżek stóp procentowych. Szef rezerwy federalnej zresztą takie właśnie działanie, czyli podejmowanie decyzji w oparciu napływające dane deklarował zarówno po poprzednim posiedzeniu komitetu otwartego rynku, jak i w trakcie sympozjum w Jackson Hole. Oczywiste jest więc, że złagodzenie kursu sprzyja rynkowi akcji, przynajmniej w krótkim horyzoncie, zanim obawy o perspektywy gospodarki nie przeważą. Do wrześniowego posiedzenia Fed pozostało jeszcze trochę czasu, w którym z pewnością pojawią się kolejne ważne dane, w szczególności dotyczące rynku pracy i inflacji. Warto więc te parametry uważnie obserwować, podobnie jak reakcje inwestorów na ich zmiany. W okresie pozostałym do wspomnianego posiedzenia Fed możemy być świadkami zarówno wyczekiwania na rozwój sytuacji i związanej z tym niepewności, jak i wzrostem nerwowości na rynkach finansowych. Kontynuacja osłabienia się amerykańskiej waluty powinna sprzyjać warszawskiemu parkietowi i zakończeniu trwającej od kilku tygodni spadkowej korekty, szczególnie w przypadku indeksu naszych największych firm.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej