Komentarze

Powrót

Powell zmniejszył niepewność

11.07.2019

Ostatnie wypowiedzi Jerome Powella nie wniosły wiele nowego w kwestii kierunku polityki pieniężnej, potwierdzając kurs na jej łagodzenie. Niemniej jednak reakcja rynków finansowych na te deklaracje była dość silna. Szef Fed dokonał jednej ważnej rzeczy, mianowicie obniżył poziom niepewności przed lipcowym posiedzeniem Fed. Większość uczestników rynku była pewna, że w lipcu stopy procentowe zostaną obniżone, a część z nich liczyła nawet na cięcie o 0,5 punktu procentowego. Wiara w ten scenariusz została jednak zachwiana po niedawnej publikacji bardzo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy. Potwierdzenie przez Powella determinacji we wspieraniu gospodarki i przeciwdziałaniu zagrożeniem oraz niekorzystnym tendencjom wystarczyło, by na rynki powróciły optymistyczne nastroje. Przede wszystkim doszło do wyraźnego osłabienia dolara, którego notowania dzień wcześniej znalazły się na poziomie najwyższym od grudnia ubiegłego roku. To oczywiście stanowiło wsparcie dla rynków wschodzących oraz surowców. Mocno w górę poszedł MSCI Emerging Markets, a także notowania ropy naftowej, miedzi i złota. Nieco mniej skorzystała na tym Wall Street, gdzie co prawda S&P500 w trakcie środowego handlu ustanowił nowy historyczny rekord, przekraczając poziom 3000 punktów, jednak ostatecznie nie zdołał się on utrzymać do końca dnia. Po okresie wahań i wątpliwości, do spadkowej tendencji, zgodnej z kierunkiem zamierzeń Fed, powróciła rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, zniżkując z ponad 2,1 do 2,04 proc.
Wszystko więc wskazuje na to, że łagodzenie polityki pieniężnej przez Fed i pozostałe główne banki centralne, w tym w szczególności przez EBC, pozwoli na podtrzymanie dobrej koniunktury na giełdach w kolejnych miesiącach, mimo pewnych obaw dotyczących kondycji globalnej gospodarki.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej