Komentarze

Powrót

Obawy o gospodarkę załamały GPW

18.08.2022
Obawy o gospodarkę załamały GPW

Sytuacja na warszawskim parkiecie, podobnie jak na innych światowych giełdach, już od dłuższego czasu jest nienajlepsza. WIG20 od początku roku zniżkuje o ponad 25 proc., podczas gdy indeks rynków wchodzących w tym czasie traci jedynie niespełna 17 proc.  Ostatnie tygodnie wniosły na nasz rynek nieco optymizmu. Lekka tendencja wzrostowa dawała nadzieję na poprawę notowań. Środowe, fatalne dane dotyczące polskiej gospodarki tej nadziei pozbawiły inwestorów na pewien czas, pogarszając obraz rynku. Sięgające 3 proc. tąpnięcie indeksu naszych największych spółek wydaje się adekwatne do opublikowanych danych, z których wynika, że w drugim kwartale PKB był niższy niż kwartał wcześniej aż o 2,3 proc. Tak duża skala spadku to w naszej historii zjawisko bardzo rzadkie, więc może budzić niepokój. Ale trzeba też mieć na względzie, że punkt odniesienia był zawieszony bardzo wysoko. Polska gospodarka w pierwszym kwartale urosła aż o 8,5 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 r. Tym razem roczna dynamika była zdecydowanie niższa i wyniosła 5,3 proc. Jeszcze gorszy obraz mamy po wyeliminowaniu czynników sezonowych, w którym to ujęciu dynamika PKB obniżyła się z 9,2 do zaledwie 4,5 proc., a więc była o ponad połowę słabsza. Na rozbiór tych danych na czynniki pierwsze przyjdzie czas, gdy GUS opublikuje pełną informację o tym, co złożyło się na tak poważne i niespodziewane osłabienie koniunktury, ale inwestorzy postanowili na to nie czekać i wyprzedawali akcje, tym bardziej że prognozy nie są optymistyczne. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że pogarszają się one pod wpływem zaskakująco złych danych bieżących, a właściwie historycznych, bo odnoszących się do stanu z okresu od kwietnia do czerwca. Przyszłość może okazać się nie aż tak czarna, a warto dodać, że dane z gospodarek naszego regionu nie były wcale złe. Być może nasz tak słaby odczyt był jedynie incydentem, choć oczywiście na super pozytywny wzrost trudno liczyć. Bezpieczniej jest zakładać, że dekoniunktura jeszcze potrwa, ale jednocześnie inwestorzy długoterminowi doskonale wiedzą, że portfele należy stopniowo napełniać akcjami właśnie w tej fazie cyklu gospodarczego.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej