Komentarze

Powrót

Nadmiar optymizmu, deficyt ostrożności

06.10.2020
Nadmiar optymizmu, deficyt ostrożności

Zestawiając wydarzenia z ostatnich dni i tygodni oraz niepewne perspektywy rozwoju sytuacji w najbliższych tygodniach i miesiącach, z tym co dzieje się na głównych światowych giełdach, nie sposób nie odnieść wrażenia, że optymizm i dobre nastroje inwestorów są przesadzona, zaś niedoceniane są widoczne przecież gołym okiem czynniki ryzyka. Wrzesień przyniósł co prawda spadkową korektę i wzrost zmienności indeksów, ale po pięciu wzrostowych miesiącach z rzędu, realizacja zysków była czymś naturalnym i nieuchronnym. Do jej uruchomienia nie było nawet potrzeba ani pretekstów, ani powodów. A tych ostatnich nie tylko od dawna nie brakuje, ale pojawiają się wciąż nowe czynniki ryzyka. Wrześniowy spadek S&P500 o nieco ponad 4 proc., na tle poprzedniej zwyżki i w kontekście wspomnianych wydarzeń, można uznać za kosmetyczny. Mimo nasilającej się pandemii, która nie ominęła także prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedłużających się targów o wdrożenie kolejnego pakietu, mającego stymulować amerykańską gospodarkę i przedwyborczej niepewności, pierwsze dni października przynoszą prawie 1 proc. zwyżkę S&P500, a powrót indeksów na Wall Street do tendencji wzrostowej trwa już od 24 września. Oczywiście nieustający apetyt na ryzykowne aktywa można tłumaczyć działaniami Fed, który dba o to, by na rynkach finansowych pieniędzy było więcej niż potrzeba, ale też nie można zapominać o czynnikach ryzyka, których neutralizacja może być trudna, zarówno z punktu widzenia polityki monetarnej, jak i fiskalnej. Patrząc z innej perspektywy, trudno sobie jednak wyobrazić poważne tąpnięcie na rynkach finansowych. Nie zwalnia to jednak inwestorów z przygotowania się na bardziej pesymistyczne scenariusze oraz pogłębienie się spadkowej korekty, a w każdym razie na podwyższoną zmienność, z którą najpewniej będziemy musieli się mierzyć w najbliższych miesiącach.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej