Komentarze

Powrót

Krok w kierunku obniżek stóp procentowych

01.08.2023
Krok w kierunku obniżek stóp procentowych

Spowolnienie inflacji do 10,8 proc. w lipcu, na co wskazują wstępne dane GUS, przybliżają perspektywę rozpoczęcia cyklu obniżania stóp procentowych przez RPP. Wcześniej prezes NBP deklarował, że o łagodzeniu polityki pieniężnej będzie można mówić, gdy wskaźnik wzrostu cen osiągnie wartość jednocyfrową, czyli będzie niższy niż 10 proc. Trudno przewidzieć, czy dojdzie do tego już w kolejnym miesiącu, ale do końca roku wydaje się to niemal pewne. Prezes Polskiego Funduszu rozwoju wyraził przekonanie, że do końca roku niemal pewna jest obniżka stóp procentowych. Część niezależnych analityków takiej pewności nie wykazuje, ale scenariusz łagodzenia warunków monetarnych jest obecnie najbardziej prawdopodobny. Inna sprawa, to wątpliwości co do tego, czy obniżanie stóp procentowych nie będzie skutkowało wydłużeniem ścieżki dochodzenia inflacji do celu, czyli 2,5 proc., plus-minus 1 punkt procentowy. Zdaniem wielu ekonomistów, taki stan możemy osiągnąć dopiero w 2025 r., co oznacza, że z dość wysokim wzrostem cen możemy się borykać jeszcze długo. Niemniej jednak, niezależnie od tempa, kierunek zmian jest przesądzony. To zaś oznaczałoby dobry czas dla obligacji o stałym oprocentowaniu oraz poprawę wyników funduszy obligacyjnych, w wynikającą ze wzrostu cen tego typu papierów. CO ważne, byłaby to tendencja długoterminowa, niezależnie od możliwych chwilowych korekt. Inwestorzy powinni więc zwrócić uwagę na tę tendencję. Już zresztą widoczny zaczyna być wzrost zainteresowania funduszami obligacyjnymi, o czym świadczy napływ kapitału do nich. Widać to również w reakcji rynku długu. Po ogłoszenia wstępnych danych GUS rentowność skarbowych obligacji dziesięcioletnich spadła w okolice 5,4 proc. Warto także zwrócić uwagę, że tendencja spadku rentowności trwa nieprzerwanie od lutego, gdy jej szczyt przekraczał 6,7 proc. Ruch więc jest trwały i dość dynamiczny i jest niemal pewne, że będzie on kontynuowany w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej