Komentarze

Powrót

Kręte ścieżki koniunktury

03.09.2019

Publikacja wskaźników PMI za sierpień nie przyniosła przełomu, ale pokazuje że koniunktura w przemyśle pogarsza się z mniejszą dynamiką niż poprzednio, a w niektórych przypadkach zanotowano wręcz niewielką poprawę. W przypadku większości krajów przemysłowe PMI wciąż pozostają poniżej krytycznego poziomu 50 punktów, sygnalizując wyraźnie recesyjne nastroje. O optymizmie nie można więc mówić, ale warto zauważyć, że w większości przypadków wartość wskaźnika okazała się nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej. Nastroje przedsiębiorców nieco się więc poprawiły, mimo że nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na koniunkturę. Wojna celna przybrała na sile, a Europejski Bank Centralny dopiero zapowiedział poluzowanie swej polityki i wsparcie dla gospodarki. Drugim zjawiskiem, na które także należy zwrócić uwagę, są przypadki bardziej wyraźnej poprawy nastrojów. Przede wszystkim dotyczy to powrotu PMI dla chińskiego przemysłu powyżej 50 punktów, co należałoby interpretować jako sygnał wzrostu tej części gospodarki i to mimo nasilenia wojny handlowej. To na razie pojedynczy pozytywny odczyt, więc trudno na tej podstawie wyciągać daleko idące wnioski, ale wymowa z pewnością jest optymistyczna. Z sytuacją powrotu powyżej 50 punktów mamy też do czynienia w przypadku Francji, w której sytuacja jeszcze niedawno budziła poważny niepokój.
Mimo lekkiego wzrost wskaźnika, nadal najgorzej wygląda sytuacja w przemyśle niemieckim, dla którego wskaźnik PMI ma wartość najniższą spośród krajów europejskich i trzyma się na poziomie najniższym od siedmiu lat. Na tym tle pozytywnie zaskakuje nie tylko lepsza sytuacja we Francji, ale także na przykład w Grecji, w przypadku której PMI wskazuje na dobrą koniunkturę w przemyśle.
Wskaźnik dla polskiego przemysłu, wbrew pesymistycznym oczekiwaniom, zanotował wzrost wartości, ale od 48,8 do 50 punktów droga jeszcze daleka. W naszym przypadku pocieszeniem jest fakt, że rzeczywista sytuacja w gospodarce jest daleko lepsza niż nastroje i opinie przedsiębiorców, odzwierciedlane przez wskaźnik PMI.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej