Komentarze

Powrót

Fed potwierdza swoje plany, inwestorzy się cieszą

21.03.2024
Fed potwierdza swoje plany, inwestorzy się cieszą

Na marcowym posiedzeniu rezerwa federalna podtrzymała wcześniej już prezentowaną ścieżkę odchodzenia od restrykcyjnej polityki monetarnej. Potwierdziła, że planuje dokonać trzech obniżek stóp procentowych w tym roku, po 25 punktów bazowych każda. To wystarczyło, by podsycić optymizm panujący na rynkach finansowych, choć komunikat zawierał też sugestię, że jeśli inflacja okazałaby się bardziej uporczywa, w grę wchodzić mogłoby późniejsze rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki. Tym inwestorzy się jednak nie przejęli i przystąpili do kontynuacji zakupów ryzykownych aktywów. Indeksy na Wall Street po posiedzeniu Fed szły w górę po około 1 proc. bijąc i tak już wyśrubowane historyczne rekordy. Podobnej skali zwyżki doświadczył indeks rynków wschodzących. W czwartek optymizm przeniósł się na większość światowych parkietów, w tym także i na warszawski, znajdujący się ostatnio w fazie spadkowej korekty. Jest więc szansa na jej powstrzymanie i powrót do tendencji wzrostowej. Jak do tej pory, licząc od początku roku, nasze indeksy zyskują niewiele, ale trzeba pamiętać, że są po mocnym, imponującym rajdzie z ubiegłego roku. Na powtórkę raczej trudno liczyć, ale „niskie” dwucyfrowe stopy zwrotu są jak najbardziej realne.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej