Komentarze

Powrót

Fed nie zaskoczył, ale postraszył

22.09.2022
Fed nie zaskoczył, ale postraszył

Decyzje podjęte na wrześniowym posiedzeniu Fed nie zaskoczyły inwestorów. Stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami zostały podniesione o 0,75 proc., do 3-3,25 proc. Nie sprawdziły się więc obawy przed ostrzejszym działaniem, w związku z utrzymującą się presją inflacyjną. Mim to reakcje rynków finansowych były dość nerwowe. Indeks dolara podskoczył o 1 proc., osiągając poziom najwyższy od dwudziestu lat, a rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich zbliżyła się do 3,6 proc., testują lokalny szczyt z czerwca. Główne indeksy na nowojorskim parkiecie zniżkowały po ogłoszeniu decyzji komitetu otwartego rynku zniżkowały po 1,7-1,8 proc., pogłębiając spadkową tendencję, trwającą od dziewięciu miesięcy. Od początku roku S&P500 traci nieco ponad 20 proc., co jest dobitnym sygnałem, wskazującym na stan rynku akcji. Tak silne negatywne reakcje należy wiązać z komunikatami, jakie napłynęły w związku z posiedzeniem. Przede wszystkim Fed potwierdził swoją determinację w walce z inflacją, zapowiadając kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych. Oczekiwania co do docelowego ich poziomu poszły w górę do 4,6 proc., a kilku przedstawicieli Fed spodziewa się nawet jej dojścia 5 proc. na koniec przyszłego roku. Do tego obniżone zostały znacząco prognozy tempa wzrostu amerykańskiej gospodarki w ciągu dwóch następnych lat. Według nich PKB wzrośnie w tym roku jedynie 0,1-0,3 proc. w przyszłym średnio o 1,2 proc., a w 2024 r. o 1,7 proc. Mimo tak wyraźnego osłabienia koniunktury, stopy będą szły w górę. Takiej tendencji sprzyja dobra ocena sytuacji na rynku pracy. Rezerwa federalne prognozuje, że stopa bezrobocia wzrośnie do 4,4 proc., a więc będzie wciąż relatywnie niska. Dobra informacja jest taka, że nie należy się spodziewać recesji, choć w tej kwestii szacunki Fed mogą się okazać nadmienię optymistyczne. Nadzieję byków budzić może też zapowiedź stopniowego obniżania tempa podwyżek stóp oraz zarysowanie perspektywy łagodzenia polityki pieniężnej w nieco dłuższym horyzoncie.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej