Komentarze

Powrót

Fed nie musi się spieszyć

17.06.2019

Amerykańska rezerwa federalna już kilka miesięcy temu jasno zadeklarowała zmianę swojego nastawienia w polityce pieniężnej na zdecydowanie łagodniejsze. Oznacza to, że można się spodziewać obniżek stóp procentowych oraz zakończenie procesu redukowania bilansu Fed, czyli ściągania pieniędzy z rynku. Już same zapowiedzi spowodowały mocny spadek rynkowej ceny pieniądza, liczonej jako rentowność obligacji skarbowych. W przypadku papierów dziesięcioletnich obniżyła się ona z ponad 3 do niewiele ponad 2 proc., a więc o jedną trzecią. Inwestorzy już licytują się w kwestii liczby obniżek stóp procentowych oraz szacowaniu prawdopodobieństwa ich dokonania w poszczególnych miesiącach. W przypadku zbierającego się w tym tygodniu posiedzenia komitetu otwartego rynku jest ono stosunkowo niewielkie, ale dość rozbudowane są oczekiwania na doprecyzowanie przez Fed scenariusza na najbliższą przyszłość, a konkretnie przynajmniej na jasną zapowiedź redukcji oprocentowania w lipcu. Rezerwa federalna wcale nie musi się jednak spieszyć ani z obniżkami, ani z dalszymi deklaracjami. Zbyt radykalne kroki w obu tych kwestiach mogłyby wręcz nasilić obawy o perspektywę amerykańskiej gospodarki. A z makroekonomicznego punktu widzenia szybka redukcja kosztów pieniądza nie wydaje się konieczna. Co prawda część wskaźników sygnalizuje możliwość lekkiego osłabienia tempa wzrostu, a słabnąca inflacja może zbliżanie się takiego scenariusza potwierdzać, ale z drugiej strony, sporo czynników wciąż wskazuje na dobrą kondycję gospodarki USA. Fed nie ma też powodów, by uspakajać nastroje na rynkach finansowych. Indeksy na Wall Street nadal znajdują się na bardzo wysokich, zbliżonych do rekordowych, poziomach. Można wręcz powiedzieć, że inwestorom przydałoby się niewielkie zredukowanie poziomu optymizmu. Jedynym problemem dla giełd, szczególnie z grupy emerging markets, może być silny dolar. Zbyt mało gołębi komunikat po czerwcowym posiedzeniu Fed mógłby tę tendencję jeszcze podtrzymać. W dłuższej perspektywie amerykańska waluta powinna się jednak osłabić.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej