Komentarze

Powrót

Fed nie będzie się spieszył

23.09.2021
Fed nie będzie się spieszył

Wrześniowe posiedzenie rezerwy federalnej potwierdziło ostrożność amerykańskich władz monetarnych w myśleniu normalizacji polityki pieniężnej. Okoliczności rynkowe i makroekonomiczne powodowały, że jakichkolwiek bardziej stanowczych deklaracji, a tym bardziej decyzji, trudno było się spodziewać już obecnie. Jednak pewna doza niepewności była wśród inwestorów wyczuwalna. Wszystko przebiegło po myśli giełdowych byków, z jednym małym wyjątkiem. Fed poinformował, że zmniejszenie skali skupu aktywów może być wkrótce uzasadnione, jednak nie przybliżył terminu, w jakim decyzja w tej sprawie mogłaby zostać podjęta, przypominając jednocześnie warunki od których uzależnia normalizację swej polityki. Do realizacji głównych z nich, czyli osiągnięcia stanu pełnego zatrudnienia oraz długookresowej średniej inflacji lekko przekraczającej 2 proc., droga jeszcze daleka. Wspomnianym wyjątkiem w gołębim przesłaniu, było przesunięcie oczekiwań członków komitetu otwartego rynku co do przyszłej ścieżki zmian stóp procentowych w kierunku nieco bardziej jastrzębim, w porównaniu do poprzedniego posiedzenia. Obecnie 9 spośród 18 przedstawicieli Fed przewiduje rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp w przyszłym roku, oczekując czterech tego typu decyzji. Jest to pewna wskazówka, ale należy pamiętać, że te oczekiwania mogą się zmieniać, niekoniecznie w kierunku zacieśniania polityki monetarnej. Jednocześnie Fed z 7 do 5,9 proc. obniżył prognozę PKB na ten rok, zaś na przyszły podwyższył ją z 3,3 do 3,8 proc. W obecnym roku stopa bezrobocia ma wynieść 4,8 proc. (poprzednia prognoza zakładała 4,5 proc.), a w przyszłym 3,8 proc. Wydaje się, że jeśli prognozy makroekonomiczne, a w szczególności dotyczące stopy bezrobocia, nie ulegną poprawie, to oczekiwanie czterech podwyżek stóp procentowych jest raczej na wyrost.

Niemniej jednak podjęcie w tym roku decyzji o rozpoczęciu redukcji programu skupu aktywów jest wciąż bardzo prawdopodobne i oczekiwanie na ten moment może lekko negatywnie wpływać na nastroje na giełdach, ale raczej pod koniec roku. Pierwsze reakcje rynków finansowych na efekty środowego posiedzenia Fed wskazują na przedłużenie dobrej dla posiadaczy akcji passy.  Główne indeksy na Wall Street kończyły środę zwyżkami po około 1 proc., redukując nieco  wcześniejszy optymizm. Dolar osłabił się, a rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych nie uległa większym zmianom, trzymając się nieco powyżej 1,3 proc., czyli poziomu wokół którego oscyluje od trzech tygodni.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej