Komentarze

Powrót

Coraz ciekawiej na rynku długu

13.11.2023
Coraz ciekawiej na rynku długu

Na rynku obligacji w ostatnich dniach mamy do czynienia z wyraźnymi wahaniami. Po okresie silnych spadów rentowności amerykańskich papierów, które sprzyjały wzrostowej tendencji na rynkach akcji, nastąpiła korekta w górę. Na razie trudno ocenić, jaki będzie kierunek ruchu w najbliższym czasie. Jest sporo czynników mogących mieć wpływ na sytuację. W weekend agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingu USA na negatywną. To powinno zepchnąć rentowność w dół, ale na razie reakcja jest niewielka. W krótkiej perspektywie zawirowania mogą wynikać z perturbacji wokół amerykańskiego budżetu i zagrożenia „zamknięciem” rządu. W dłuższym horyzoncie większe znaczenie będą mieć potrzeby pożyczkowe USA oraz oczywiście kształtowanie się zjawisk inflacyjnych i reakcja na nie ze strony rezerwy federalnej. Niewiadomych jest więc sporo i warto pilnie śledzić rozwój sytuacji, tym bardziej, że wpływ rynku długu na indeksy giełdowe może wciąż być spory. Do tego dochodzą wciąż aktualne napięcia geopolityczne. Jeśli wydarzenia potoczą się według negatywnego scenariusza, możemy mieć do czynienia ze wzrostem cen ropy naftowej, co byłoby źródłem poważnego niepokoju. Końcówka roku na rynku akcji zapowiadała się korzystnie dla posiadaczy akcji, ale w obecnych warunkach warto zachować ostrożność, pamiętając że najlepszym rozwiązaniem w okresie niepewności jest dywersyfikacja portfela i dostosowywanie jego składu do zmieniających się warunków w zależności od indywidualnej tolerancji poziomu ryzyka.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej