Komentarze

Powrót

Banki centralne wskażą kierunek

25.07.2023
Banki centralne wskażą kierunek

Zbliżające się lipcowe posiedzenie głównych banków centralnych świata powinny wskazać kierunek ruchu na rynkach finansowych na najbliższe tygodnie. Pewna jest podwyżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Choć stoi on przed niełatwym wyborem, bowiem inflacja ustępuje zbyt wolno, a gospodarka ma się nie najlepiej, wszystko wskazuje na to, że walka ze wzrostem cen będzie mieć priorytet, prawdopodobnie także w trakcie kolejnych posiedzeń EBC. Niemal pewna jest też podwyżka stóp w Stanach Zjednoczonych, choć tu sytuacja jest nieco odmienna. Inflacja w USA zmniejsza swoją dynamikę silniej niż się spodziewano, a jednocześnie dane makroekonomiczne są korzystne. Fed może mieć więcej argumentów za spowolnieniem tempa zaostrzania polityki pieniężnej, jednak szef rezerwy federalnej na poprzednim posiedzeniu wyraźnie sygnalizował możliwość dwóch kolejnych podwyżek stóp po 0,25 punktu. Gdyby ta retoryka została złagodzona po lipcowej podwyżce, stanowiłoby to silny impuls do dalszego osłabienia dolara oraz kontynuacji wzrostów na rynku akcji i notowań złota. W górę mogłyby też pójść ceny amerykańskich obligacji skarbowych, obniżając rentowność tych papierów. Słaby dolar działałby też pobudzająco na aktywa rynków wschodzących. Z pewnością skorzystałby z tego warszawski parkiet, który i tak radzi sobie bardzo dobrze. Na razie jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której rodzimi inwestorzy preferują papiery dłużne, na co wskazują zwiększone napływy kapitału do funduszy obligacyjnych. Akcje, zarówno w formie inwestycji indywidualnych, jak i funduszowych, nie cieszą się zbytnim powodzeniem, mimo trwającej już od października ubiegłego roku silnej tendencji wzrostowej w niemal wszystkich segmentach warszawskiego parkietu. Mimo to, wyceny większości akcji są wciąż na dość atrakcyjnym poziomie. Wszystko to pozwala na optymizm co do rozwoju sytuacji zarówno w najbliższych tygodniach, jak i w horyzoncie do końca roku. Co więcej, dobre perspektywy rysują a się jednocześnie dla akcji i obligacji. Okoliczności konstruowania portfeli inwestorów w zależności od nastawienia do ryzyka wydają się więc bardzo sprzyjające.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej