Komentarze

Powrót

Akcja nadal atrakcyjne, ale ostrożność wskazana

06.10.2021
Akcja nadal atrakcyjne, ale ostrożność wskazana

Rynek giełdowy wciąż wydaje się najlepszym rozwiązaniem w warunkach wysokiej inflacji. Dynamika wzrostu cen towarów i usług przekraczająca 5 proc. oraz perspektywy utrzymywania jej w dłuższym horyzoncie, nie daje zbyt wielu możliwości wyboru, by chronić kapitał przed erozją. O ile jeszcze do niedawna wydawało się, że rynkowi akcji nie grozi nic poważniejszego, poza niewielką korektą, to obecnie należy jednak brać pod uwagę zwiększającą się gamę czynników ryzyka. Mogą one sprawić, że do końca roku zmienność może istotnie wzrosnąć, a głębszy korekcyjny spadek nie jest wykluczony. Nie oznacza to jednak w żadnym razie sygnału do pozbywania się akcji, co najwyżej do rekonstrukcji portfela mającej na celu zwiększenie udziału walorów bardziej odpornych na rynkowe zawirowania. Część ostrożniejszych inwestorów może rozważyć niewielkie zwiększenie udziału gotówki, by móc ją wykorzystać do zakupów w fazie ewentualnych spadków cen. Pozytywnym czynnikiem jest fakt, że czynniki ryzyka są dobrze rozpoznane i inwestorzy zdają sobie sprawę z ich istnienia. Można więc zakładać, że jeśli część zagrożeń się zmaterializuje, nie spowodują one poważniejszych perturbacji. Nie od dziś wiadoma, że dla rozwoju sytuacji na rynkach najgorsza jest niepewność i nieoczekiwane wydarzenia. Do końca roku zaskoczeń raczej nie należy się spodziewać. Kolejna fala pandemii wydaje się nie być już tak groźna dla globalnej gospodarki, kryzys energetyczny także nie powinien przynieść zbyt wielkich szkód, a normalizacja polityki pieniężnej przez Fed z pewnością będzie prowadzona w tempie nie zagrażającym sytuacji na rynkach.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać zarabiać lepiej niż na lokacie
Dowiedz się więcej