Aktualności

Powrót

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

06.09.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Q Value Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 24 sierpnia 2018 roku nastąpiło przekształcenie spółki Q Value Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w spółkę Q Value Spółka Akcyjna. W tym dniu nastąpił wpis przekształcenia spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego. Zmianie uległ jedynie numer Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:

  1. a) pełna nazwa Q Value Spółka Akcyjna
  2. b) nazwa skrócona Q Value S.A.
  3. c) Adres Spółki Jasna 19, 00-058 Warszawa
  4. d) NIP 521 366 26 15
  5. e) REGON 147008022
  6. f) KRS 0000745859

 

Z poważaniem,

 

Michał Stanek – Prezes Zarządu

Marcin Grabowski – Członek Zarządu

Q Value S.A.
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać na emeryturę
Dowiedz się więcej