Aktualności

Powrót

QValue uruchamia Family Office

23.09.2023
Family Office

Zgodnie z zapowiedziami sprzed kilku miesięcy, QValue SA realizuje konsekwentnie przyjęty plan rozwoju. Do rady nadzorczej spółki został powołany Michał Szukalski, który będzie odpowiedzialny za rozwój departamentu Wealth Management, który od teraz stanie się elementem nowej usługi Family Office.

Michał Szukalski jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 75) oraz maklerem papierów wartościowych (nr licencji 1137). W latach 1994-1997 pracował w Banku Gdańskim SA początkowo jako analityk, a następnie zarządzający portfelem akcji banku. W kolejnych latach, jako doradca inwestycyjny, zarządzał portfelami klientów w Amerbrokers SA. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Wicedyrektora Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Od 2006 roku, jako Wiceprezes Zarządu Future Capital sp. z o.o. doradzał spółkom w procesach pozyskania kapitału na rynku publicznym i niepublicznym oraz odpowiadał za doradztwo w procesach fuzji i przejęć. Od 2016r. do 2023 roku doradca inwestycyjny w AgioFunds TFI S.A.

„Odpowiadając na potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów, zdecydowaliśmy o stworzeniu szytej na miarę usługi Family Office skierowanej dla klientów od 5 mln zł. Poza bardzo szeroką architekturą produktową, zaproponujemy naszym klientom obsługę prawnopodatkową, transakcyjną i sukcesyjną przy współpracy z najlepszymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi” – mówi Michał Stanek, Prezes Zarządu i akcjonariusz QValue SA.

„Naszą usługę adresujemy do najzamożniejszych klientów, którzy coraz częściej wybierają niezależne podmioty do kompleksowej opieki nad swoim majątkiem i biznesem. We wszystkich tych obszarach wiedza i doświadczenie Michała Szukalskiego jest nieocenione” dodaje Paweł Komar wiodący akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej Q Value S.A.

Nowa usługa jest kolejnym krokiem milowym spółki. Spółka podpisała w pierwszej połowie roku przedwstępną umowę nabycia Value Invest sp zoo – Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI) Ipopema Securities. „Poza prowadzeniem rachunków inwestycyjnych, nasi klienci otrzymali dostęp do instrumentów finansowych na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym, bardzo szeroką paletę funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oferty publiczne instrumentów finansowych (akcje, obligacje, instrumenty strukturyzowane) a także, usługę doradztwa inwestycyjnego w formule prywatnego maklera oraz w ramach portfeli modelowych i indywidualnych. Tak szeroka oferta z tak dużym i renomowanym partnerem jakim jest Ipopema Securities daje nam istotną przewagę na rynku i otwiera drogę do dalszego rozwoju – dodaje Michał Stanek.

Michał Stanek
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać na emeryturę
Dowiedz się więcej