Aktualności

Powrót

QUERCUS Parasolowy SFIO – zmiana kwoty minimalnej wpłaty

15.06.2023

Zarząd Quercus TFI podjął decyzję o zmianie kwoty minimalnej wpłaty na nabycie JU wymaganej do otwarcia RU oraz zmianie minimalnej kwoty pozostałej na RU po realizacji zlecenia odkupienia JU.

Zmiana wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. i będzie dotyczyła wszystkich dostępnych typów zleceń. Za datę 01.07.2023 przyjmuje się dzień złożenia zlecenia przez Klienta QUERCUS Parasolowy SFIO, a w przypadku wyjaśnień – dzień wyjaśnienia zlecenia przez ProService.

ZMIANY OD 01.07.2023.

Zmiany w QUERCUS Parasolowy SFIO:

 • dot. wysokości statutowej minimalnej pierwszej wpłaty do subfunduszu
 • dot. wartości JU pozostałych na RU po zleceniu zmniejszającym: odkupieniu JU / zamianie JU „Z”

 

Zmiana dotyczy 7 z 11 subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO:

 1. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 2. QUERCUS Ochrony Kapitału
 3. QUERCUS Obligacji Skarbowych
 4. QUERCUS Stabilny
 5. QUERCUS Global Balanced
 6. QUERCUS Agresywny
 7. QUERCUS Global Growth
  do 30.06.2023 od 01.07.2023
minimalna pierwsza wpłata do ww. subfunduszy: 20 000 PLN 1 000 PLN
minimalna pierwsza zamiana JU otwierająca RU w ww. subfunduszach: 20 000 PLN 1 000 PLN

 

Zmiana nie dotyczy subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO:

 1. QUERCUS lev
 2. QUERCUS short
 3. QUERCUS Gold
 4. QUERCUS Silver

Dla ww. 4 subfunduszy w dalszym ciągu minimalna pierwsza wpłata / zamiana „DO” do ww. subfunduszy wynosi 200 000 PLN, przy czym dla osób fizycznych dodatkowo obowiązuje próg minimalnej wpłaty 40 000 EUR.

 

Zmiana dotyczy wszystkich subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO:

 1. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 2. QUERCUS Ochrony Kapitału
 3. QUERCUS Obligacji Skarbowych
 4. QUERCUS Stabilny
 5. QUERCUS Global Balanced
 6. QUERCUS Agresywny
 7. QUERCUS Global Growth
 8. QUERCUS lev
 9. QUERCUS short
 10. QUERCUS Gold
 11. QUERCUS Silver
  do 30.06.2023 od 01.07.2023
minimalna wartość JU pozostała na RU po realizacji zlecenia zmniejszającego: odkupienia JU / zamiany JU „Z” 5 000 PLN 1 000 PLN
Q Value S.A.
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać na emeryturę
Dowiedz się więcej