Aktualności

Powrót

Ipopema Benefit 3 FIZAN już dostępny

14.09.2018
Ipopema Benefit 3 FIZAN już dostępny

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu subskrypcji publicznego funduszu zamkniętego IPOPEMA Benefit 3 FIZAN.

IPOPEMA Benefit 3 FIZAN to fundusz zamknięty aktywów niepublicznych, którego certyfikaty inwestycyjne są aktualnie przedmiotem oferty publicznej kierowanej do szerokiego grona adresatów. Emisja certyfikatów serii A potrwa do 1 października br. Strategia funduszu zakłada inwestycje przede wszystkim w instrumenty dłużne firm pożyczkowych (z wyłączeniem pożyczek konsumenckich) i niebankowych firm faktoringowych.

„Inwestorzy na rynku funduszy inwestycyjnych od dłuższego czasu wykazują się niską akceptacją ryzyka, wybierając tzw. fundusze bezpieczne, o możliwie stabilnych oczekiwanych stopach zwrotu oraz zastosowanych mechanizmach zabezpieczeń. Mając na uwadze ten trend, dywersyfikujemy naszą ofertę i kierujemy uwagę naszych klientów m.in. na fundusze dłużne, w tym odpowiednio skonstruowane fundusze obligacji korporacyjnych” – podkreśla Maciej Jasiński, dyrektor zarządzający IPOPEMA TFI.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Q Value S.A.
Sprawdź naszą ofertę
Jeśli chcesz odkładać na emeryturę
Dowiedz się więcej