Portfel Fidelity zrównoważony

Portfel Fidelity

Fidelity

+7.24%
Stopa zwrotu 1 rok
Okres
Sprawdź ile mógłbyś zarobić
PLN
Twój zysk mógłby wynieść
PLN
Zobacz także inne portfele modelowe
+2.57%
+6.55%

Struktura

15%
America Fund A-ACC-PLN
10%
Emerging Asia Fund A-ACC-PLN
30%
European Dynamic Growth Fund A-ACC-PLN
45%
Global Strategic Bond Fund A-ACC-PLN

Charakterystyka  portfela modelowego

 

Porfel przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących ekspozycji na globalne rynki.

Portfel utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie w selektywnie wybrane fundusze akcyjne i obligacyjne.

Zalecany horyzont inwestycyjny to 3 – 5 lat.

 


Dla kogo?

 

 

Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują zysków z inwestycji w globalne rynki akcji i obligacji oraz akceptują podwyższone ryzyko wyrażające się w ewentualnych wahaniach wartości inwestycji.


Nie wiesz jak i w jakie fundusze zainwestować?
Skontaktuj się z nami