Portfel ofensywny

Portfel ofensywny

Ofensywny

+6.55%
Stopa zwrotu 1 rok
Okres
Sprawdź ile mógłbyś zarobić
PLN
Twój zysk mógłby wynieść
PLN
Zobacz także inne portfele modelowe
+2.57%
+7.24%

Struktura

20%
Skarbiec Spółek Wzrostowych
20%
Ipopema Globalnych Megatrendów
20%
Investor Top 25 Małych Spółek
20%
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych
20%
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

Charakterystyka  portfela modelowego

 

Porfel przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących ekspozycji na selektywnie wybrane fundusze akcyjne oraz poszukujących wysokich stóp zwrotu.

Portfel utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie w selektywnie wybrane fundusze akcyjne na poziomie przynajmniej 80%.

Zalecany horyzont inwestycyjny to 5 lat.

 


Dla kogo?

 

 

Portfel przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniach wartości inwestycji.


Nie wiesz jak i w jakie fundusze zainwestować?
Skontaktuj się z nami