Firma i licencje

Jakość z marką Q

 

Q Value S.A. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem działającym na rynku pośrednictwa finansowego. Działalność Q Value nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Działalność spółki zgodna jest z ustawą o funduszach inwestycyjnych, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów oraz innymi przepisami regulującymi działalność dystrybutorów jednostek funduszy inwestycyjnych, a dane Klientów chronione są zgodnie z wymogami GIODO.

Nasi doradcy

Q Value tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z renomowanymi instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie oraz banki.

Zobacz

Dlaczego Q Value?Nie musisz znać ofert wszystkich TFI, nie musisz znać też wszystkich rozwiązań inwestycyjnych na rynku. U nas wszystko co najlepsze masz w jednym miejscu.  Nasza oferta obejmuje wyłącznie sprawdzone, dostępne na rynku rozwiązania inwestycyjne, oparte o fundusze inwestycyjne otwarte. Starannie wyselekcjonowane produkty dostarczają satysfakcjonujących i powtarzalnych wyników w średnim i długim terminie.

Jesteśmy również Agentem Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A. Współpracujący z nami inwestorzy mają możliwość nabycia funduszy inwestycyjnych zamkniętych znajdujących się w ofercie domu maklerskiego Q Securities S.A. zarządzanych przez renomowane instytucje finansowe.Dostępna oferta dopasowana jest do wymagań różnych grup inwestorów, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalnych, i w pełni umożliwia efektywną dywersyfikację portfeli. Dla naszych klientów dostępna jest platforma inwestycyjna Q Fund, za pośrednictwem której, można nabywać jednostki uczestnictwa oraz mieć podgląd wszystkich swoich inwestycji w różnych TFI.

 

Bezpieczeństwo inwestycjiDla pełnego bezpieczeństwa Państwa środków pieniężnych klienci przelewają pieniądze bezpośrednio na rachunki funduszy. W przypadku zlecenia odkupienia środki wracają również bezpośrednio do Państwa.


Zainwestowane przez naszych klientów aktywa trafiają bezpośrednio do banków i domów maklerskich, które pełnią funkcję depozytariusza dla oferowanych przez Q Value funduszy i są tam bezpiecznie przechowywane.


w liczbach
575 mln
Kwota
zainwestowana
przez inwestorów
100%
Zadowolonych
klientów
 
175
Doradców do
Twojej dyspozycji
 
Michał Stanek
Prezes Zarządu

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Od 1999 roku związany z rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w renomowanych towarzystwach ubezpieczeniowych, powszechnym towarzystwie emerytalnym oraz departamentach Private Banking i Wealth Management międzynarodowych banków komercyjnych.

Bogate doświadczenie biznesowe zdobył pełniąc m. in. funkcję dyrektora Regionalnego w AXA TFI S.A., a także dyrektora Sprzedaży i Rozwoju Sieci, a następnie dyrektora ds. Komunikacji Inwestycyjnej w AgioFunds TFI S.A.

Uznany trener i wykładowca, specjalizujący się w tematyce finansowej. Autor wielu publikacji w prasie branżowej.

Licencje

Działalność Q Value nadzorowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka działa na podstawie:

Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego w dniu 28 stycznia 2015 roku na działalność polegającą na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. Zezwolenie obejmuje także nieodpłatne doradztwo w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych.

Zezwolenie KNF pdf, 2.05 Mb

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2014 roku o wpisie do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

Wpis do rejestru Agentów Firm Inwestycyjnych pdf, 2.15 Mb

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

Szczegółowe informacje o podmiocie_strona pdf, 186.38 Kb

Lista funduszy dostępnych w Q Value S.A..

Q Value_Fundusze w ofercie pdf, 183.66 Kb
Partnerzy